Biddend leven

Begintijd 22 september 2017 16:00

Eindtijd 13 april 2018 19:30

Biddend leven, in de ruimte van de psalmen. Nadere informatie: tel. 024-3602421; www.titusbrandsmamemorial.nl/programma.html. Aanmelden voor 1 juli via e-mail: titusbrandsma@karmel.nl

De Roerom, Postbus 90105, 5000 LA Tilburg | Tel. 013-545 58 00 | banken: ING  ---->  NL89 INGB 0003 4065 13

ABN ---->  NL28 ABNA 0264 8199 50 | redactie@deroerom.nl | siteproductie: SiteCan Hilversum