Zazen-meditatie

Begintijd 12 oktober 2017 16:00

Eindtijd 15 oktober 2017 13:00

Nadere informatie: tel. 0475-334753; augustinus.zen@gmail.com

De Roerom, Postbus 90105, 5000 LA Tilburg | Tel. 013-545 58 00 | banken: ING  ---->  NL89 INGB 0003 4065 13

ABN ---->  NL28 ABNA 0264 8199 50 | redactie@deroerom.nl | siteproductie: SiteCan Hilversum