Collegereeks Titus Brandsma Instituut

Begintijd 31 januari 2018 13:15

Eindtijd 9 mei 2018 15:15

Thema: Moderniteit-Mystiek-Kritiek. Data: 31 jan., 7 en 21 febr., 14 maart, 11 april en 9 mei. Nadere informatie en aanmelden: www.titusbrandsmainstituut.nl

De Roerom, Postbus 90105, 5000 LA Tilburg | Tel. 013-545 58 00 | banken: ING  ---->  NL89 INGB 0003 4065 13

ABN ---->  NL28 ABNA 0264 8199 50 | redactie@deroerom.nl | siteproductie: SiteCan Hilversum