10 september 2017

Meer ruimte voor bisschoppen in vertaling liturgische teksten

Paus Franciscus heeft vandaag een Motu proprio gepubliceerd dat de bisschoppenconferenties meer ruimte geeft in de vertaling van liturgische teksten.

Paus Franciscus heeft vandaag zaterdag 9 september nieuwe instructies laten publiceren in verband met de goedkeuring van liturgische teksten. Ze geven de plaatselijke bisschoppenconferenties meer bewegingsruimte in de vertaling van de teksten in de taal van de kerkprovincie. Het Motu proprio met  als titel: Magnum principium gaat in tegen de trend van de laatste jaren in de richting van meer Vaticaanse controle op de teksten die in de eucharistie gebruikt worden. Opdat de vernieuwing van het hele liturgische leven zich zou kunnen doorzetten, leek het opportuun dat sommige, sinds het Tweede Vaticaanse Concilie gehanteerde principes duidelijker herbevestigd en in de praktijk zouden worden gebracht, schrijft paus Franciscus.

Geest van dialoog

Eerder dit jaar had de paus al de opdracht gegeven Liturgiam Authenticam opnieuw te bekijken. De instructie uit 2001 gaat over de principes die gelden voor de vertaling van de liturgische teksten in de volkstaal. Aartsbisschop Arthur Roche, de secretaris van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten en voorzitter van de Liturgiam Authenticamreviewcommissie, schreef een ‘leessleutel’ voor een goed begrip van het vanmorgen in Rome gepubliceerde Motu proprio. Daarin legt mgr. Roche uit dat de bedoeling van de veranderingen is het beter definiëren van de rolverdeling tussen de Heilige Stoel en de plaatselijke bisschoppenconferenties met wederzijds respect voor beider eigen competenties, die verschillen, maar ook complementair zijn. Ze worden opgedragen samen te werken in een geest van dialoog met het oog op zowel de vertaling van de karakteristieke Latijnse teksten als eventuele aanpassingen die op rituelen en teksten kunnen slaan.

Bron: America(the Jesuit Review)/kerknet

 

De Roerom, Postbus 90105, 5000 LA Tilburg | Tel. 013-545 58 00 | banken: ING  ---->  NL89 INGB 0003 4065 13

ABN ---->  NL28 ABNA 0264 8199 50 | redactie@deroerom.nl | siteproductie: SiteCan Hilversum