11 september 2017

Brit en anglicaans zijn is niet langer synoniem

Jongeren uit Engeland en Wales vinden niet langer aansluiting bij de anglicaanse Kerk.

De afgelopen twintig jaar is het aantal anglicaanse gelovigen in Groot-Brittannië gedaald tot minder dan de helft van de bevolking. Het aantal katholieken blijft constant op 10 procent. Dat blijkt uit The British Social Attitudes Survey, dat onlangs werd gepubliceerd.

De terugval is een drama voor de anglicaanse Kerk van Engeland en Wales en moet kerkleiders aan het denken zetten. The Tablet

De sterke terugval van het aantal anglicaanse gelovigen is het gevolg van het feit dat de jongeren steeds sterker vervreemd raken van de anglicaanse Kerk. 71 procent van de Britse jongeren tussen 18 en 24 jaar is niet langer gelovig. Nauwelijks nog 3 procent van de jongeren tussen 18 en 24 jaar noemt zich anglicaans.

Bron: The Tablet

Aartsbisschop Justin Welby © Church of England
Aartsbisschop Justin Welby © Church of England

De Roerom, Postbus 90105, 5000 LA Tilburg | Tel. 013-545 58 00 | banken: ING  ---->  NL89 INGB 0003 4065 13

ABN ---->  NL28 ABNA 0264 8199 50 | redactie@deroerom.nl | siteproductie: SiteCan Hilversum