12 september 2017

Franciscus veroordeelt geweld in Venezuela en de mensenhandel

Steun voor het vredesakkoord, dat de goedkeuring krijgt van nauwelijks de helft van de Colombianen, was rode draad van het pausbezoek.

Paus Franciscus veroordeelde zondag kort voor zijn terugkeer naar Rome moderne vormen van slavernij en hij riep bij het Angelusgebed op tot gebed voor Venezuela. Sinds de feitelijke machtsgreep van president Nicolas Maduro werden er bij protesten al meer dan honderd mensen gedood. Franciscus veroordeelde gisteren nadrukkelijk elke vorm van geweld en hij sprak de hoop uit op een vreedzame oplossing voor de ernstige politieke en economische crisis in Venezuela, die vooral de armsten en benadeelden in de samenleving treft.

Tijdens de vijfde en laatste dag van zijn reis bezocht Franciscus een achtergestelde buurt in Cartagena, om zo zijn steun aan daklozen en de slachtoffers van mensenhandel te betuigen. Blikvanger van de slotdag was het bezoek aan het tehuis van Talitha Kum voor jonge vrouwen die slachtoffer werden van gedwongen prostitutie. Hij ontmoette ook Lorenza Perez, al jaren kok bij daklozen. Franciscus vertelde dat beiden mooi illustreren hoe de liefde van God telkens opnieuw tastbaar wordt. Dankzij hun moed en geloof wordt de menselijke waardigheid dagelijks hersteld en worden wonden geheeld.

Tijdens de eucharistieviering voor het Angelus vertelde Franciscus aan meer dan een miljoen gelovigen dat de heropbouw van de vrede in Colombia, na het recente moeizaam verworven vredesakkoord, een werk van lange adem zal zijn. U moet die vrede zelf stap voor stap heropbouwen, in de eerste plaats door de persoonlijke ontmoeting met mensen die elkaar pijn hebben gedaan. Dat gesprek tussen twee personen, zo zei hij, is fundamenteel en kan door geen enkele oproep of inspanning voor vrede of verzoening worden vervangen. Maar het voorbeeld van Jezus daagt ons uit om op de andere toe te stappen en vergiffenis te schenken.

Bron: The Tablet/NCR /kerknet

 

Paus Franciscus ontmoet armen en achtergestelden © SIR
Paus Franciscus ontmoet armen en achtergestelden © SIR

Openluchtmis met de paus in Colombia © SIR
Openluchtmis met de paus in Colombia © SIR

De Roerom, Postbus 90105, 5000 LA Tilburg | Tel. 013-545 58 00 | banken: ING  ---->  NL89 INGB 0003 4065 13

ABN ---->  NL28 ABNA 0264 8199 50 | redactie@deroerom.nl | siteproductie: SiteCan Hilversum