12 september 2017

K9 legt straks hervormingsplan voor aan paus Franciscus

Volgens secretaris Semeraro legt de K9 straks een plan voor de hervorming van de Romeinse Curie voor, al neemt die hervorming ook tijd in beslag.

De K9, de adviesraad van 9 kardinalen die de paus moeten bijstaan in zijn hervorming van de Romeinse Curie, legt Franciscus binnen enkele maanden een plan voor een grondige hervorming van het bestuur van de rooms-katholieke Kerk voor. Dat bevestigt mgr. Marcello Semeraro, de secretaris van de K9, in een interview met Radio Vaticana.

Mgr. Semeraro beklemtoont dat de K9 slechts een adviserende bevoegdheid heeft. De leden overleggen, denken na en toetsen ideeën af. Op basis daarvan worden voorstellen geformuleerd. De raad heeft een synodale structuur. Zo kan hij zowel de paus als de lokale Kerken dienen. De paus heeft hen in zekere zin in functie van die antennefunctie gekozen. Bovendien weerspiegelt dit overlegorgaan de collegialiteit onder de bisschoppen. De paus woont de bijeenkomsten bijna steeds persoonlijk bij. Hij luistert vooral, al neemt hij ook regelmatig deel asan het gesprek. 

 

Met betrekking tot de bestuurlijke hervorming stelt Semeraro dat die al voor driekwart voltooid is. Wij zijn aanbeland in de fase waarin de kardinalen hun plan zullen voorleggen aan de paus. Ik denk dat dit binnen enkele maanden hett geval zal zijn. Daarna bepaalt de paus wanneer deze voorstellen in de praktijk worden omgezet. Volgens de secretaris van de K9 is paus Franciscus voorstander van een geleidelijke hervorming. Dat geeft de kans om nog aanpassingen door te voeren.

Bron: Radio Vaticana (Engelstalig)/kerknet

 

De Roerom, Postbus 90105, 5000 LA Tilburg | Tel. 013-545 58 00 | banken: ING  ---->  NL89 INGB 0003 4065 13

ABN ---->  NL28 ABNA 0264 8199 50 | redactie@deroerom.nl | siteproductie: SiteCan Hilversum