Nieuwsbrief september 2 2017

achtergrond en commentaar  

Wachten

 

Als je lichaam versleten is en je geest op hol slaat, kun je alleen nog elkaar nabij zijn. En wachten

   
   
   
   
   
   
   
   
   

De Roerom, Postbus 90105, 5000 LA Tilburg | Tel. 013-545 58 00 | banken: ING  ---->  NL89 INGB 0003 4065 13

ABN ---->  NL28 ABNA 0264 8199 50 | redactie@deroerom.nl | siteproductie: SiteCan Hilversum