10 januari 2018

Een appje kan er wel bij! (update)

Maak van nu af aan gebruik van een nieuwe app over de bijbel.
Nieuwsbrief debijbel.nl 9 januari 2018

Maak vanaf nu gebruik van de nieuwe bijbelapp Mijn Bijbel. Deze app wordt vandaag door het NBG gelanceerd. Met de app kun je in zes NBG-vertalingen de Bijbel lezen, waaronder de Bijbel in Gewone Taal (BGT) en Nieuwe Bijbelvertaling (NBV).  

De vertalingen zijn te downloaden en te lezen zonder internetverbinding.


Installeer nu

De bijbelapp  (mijn bijbel) zet je snel en makkelijk op je mobiel, via de Google Play Store (Android) of de App Store (iOS). Ga meteen naar de store en begin met bijbellezen:


Deze vertalingen vind je in de app:

Nieuwe Bijbelvertaling
Bijbel in Gewone Taal
Groot Nieuws Bijbel
NBG-vertaling 1951
Statenvertaling
Fryske Bibel

 

Lukt het downloaden niet of heb je een vraag? Op deze pagina beantwoorden we een aantal vragen.

Ook de katholieke Willibrordvertaling is verkrijgbaar in Google Play. Uitgever Royal Jongbloed publiceerde al eerder de Statenvertaling en de Herziene Statenvertaling in app-vorm, maar nu kunnen ook katholieken hun hart ophalen. Deze Willibrord-app is een rechtstreeks gevolg van het besluit van de Nederlandse bisschoppen in 2011 om de uitgeefactiviteiten van de Katholieke Bijbelstichting aan Jongbloed uit te besteden.

De Willibrord-app is, net al de eerder Jongbloed-producten, uiterst eenvoudig. Uiteraard is de gehele bijbel in de Willebrordvertaling te lezen. Passages zijn via getrapte schermen snel te vinden. Zoeken op woorden of combinatie van woorden is ook mogelijk. Gebruikers kunnen ook notities maken en bladwijzers toekennen. Bovendien kan de app zonder actieve internettoegang gebruikt worden. Reuze handig voor langere reizen zonder stabiel internet.

De app kost € 6,99 en is beschikbaar voor  Abdroid en Apple. Jongbloed heeft een strakke app neer gezet, die gewoon doet wat ie moet doen. De enige kritiek die je op de app kunt hebben, is dat de content niet echt uniek te noemen is. Er zijn andere (gratis) apps die (bijna) hetzelfde doen als de Willibrord-app. Zo biedt de gratis iOS-app Bible Pomegranate onder andere de Nieuwe Bijbelvertaling. En wie ik Google Play op ‘bijbel’ zoekt, komt een heleboel gratis apps (van verschillende kwaliteit) tegen. Maar wie echt de Willebrordvertaling wil hebben, doet er goed aan deze Jongbloed-app te downloaden.

De Roerom, Postbus 90105, 5000 LA Tilburg | Tel. 013-545 58 00 | banken: ING  ---->  NL89 INGB 0003 4065 13

ABN ---->  NL28 ABNA 0264 8199 50 | redactie@deroerom.nl | siteproductie: SiteCan Hilversum