10 januari 2018

#ikgeefomje

column december

In het decembernummer van De Roerom verscheen, zoals iedere maand een column van René Peters.

#ikgeef omje

Het verhaal gaat over twee mannen die op een regenachtige dag de trein uitstapten. Het was koud en guur. Ze besloten om voordat ze door de regen naar hun werk zouden lopen eerst een kop koffie te drinken. In de rij bij de kassa stond een dame die voor haar cappuccino net tien cent te weinig geld bij zich had. Zonder iets te zeggen gaf een van de twee haar tien cent. 'De normaalste zaak van de wereld.'

'Waarom deed je dat nou', vroeg zijn vriend hem een aantal minuten later. 'Je kent die vrouw niet eens.' Het antwoord was helder. 'Stel dat ze voor de klas staat. Dan hebben haar leerlingen een heerlijk begin van hun lesdag. Lelijkheid en chagrijn zijn besmettelijk. Maar schoonheid en vriendelijkheid zijn dat ook. De leerlingen die een fijne les hebben gehad gaan ook weer vrolijk naar hun volgende les. En zo maken we de wereld zonder moeite net iets mooier.'

Dat je met een druppel honing meer kunt bereiken dan met een liter azijn, wist Ambrosius van Milaan in de vierde eeuw na Christus al. En Jezus zelf had oog voor hen die dit van niemand meer verwachtten. De tollenaars, overspeligen, misdadigers die door iedereen werden afgewezen. Hij zag ze en genas ze. Hij gaf ze perspectief en het gevoel dat je nooit zó ver van God kunt weglopen dat er geen weg terug meer mogelijk is. We weten het allemaal. God is liefde. En liefde is een werkwoord.

Bij het televisieprogramma Pauw, sprak Anita Witzier. En wel over de actie #ikgeefomje van het tijdschrift Margriet. Ze wil mensen oproepen voor elkaar in actie te komen; op wat voor manier dan ook. Voor iemand in de nabije omgeving of verder weg. Die aandacht kan in kleine dingen zitten: een gesprek aanknopen of een maaltijd delen tot samen een uitstapje maken of het tuinpad aanvegen. Hoe simpel kan het zijn! Ik vind het een mooie actie. Zeker tijdens deze donkere dagen voor Kerstmis. Want hoe lief zijn we eigenlijk? We nemen elkaar maar al te graag de maat. We weten precies hoe het moet en we weten vooral erg goed hoe een ander het verkeerd doet. Daar de nadruk op leggen, lijkt soms onze belangrijkste bezigheid. Nu en dan is dit grappig, maar meestal niet. Het maakt de wereld zeker niet mooier.

De donkere dagen voor Kerstmis zijn een tijd van bezinning. Hoe mooi zou het zijn als we wat vriendelijker voor elkaar waren. Niet altijd van die grote woorden. Wat minder 'schande' en wat minder 'kop er af'. Wat meer aandacht voor het mooie, lieve, vriendelijke. Wat minder het opgeheven vingertje. En wat meer #ikgeefomje. Ik ga mijn best doen. Wie volgt?

R.P

Vertrouwen in het leven vraagt om een hechtere basis dan kennen en kunnen.

Normen en waarden vragen om een vastere grond dan nut en fatsoen.

(Peer Verhoeven) 

De Roerom, Postbus 90105, 5000 LA Tilburg | Tel. 013-545 58 00 | banken: ING  ---->  NL89 INGB 0003 4065 13

ABN ---->  NL28 ABNA 0264 8199 50 | redactie@deroerom.nl | siteproductie: SiteCan Hilversum