11 januari 2018

Aandacht voor oecumene in het land van Maas en Waal

Al jarenlang worden in het land van Maas en Waal de zgn. Open Leurdiensten gehouden.

De Open Leur-groep Maas en Waal brengt de gelovigen van christelijke kerken van Maas en Waal dichter bij elkaar.

Zij doet dit in maandelijkse oecumenische diensten (behalve in de vacantieperiode). Doorgaans zijn de diensten in het oude protestantse kerkje in Leur (bij Wijchen), maar soms ook op andere locaties in Maas en Waal of Rijk van Nijmegen.

De diensten kenmerken zich door:

  • Voorgangers (priesters, pastors, dominees) van de verschillende kerken.
  • Muzikale opluistering door koren of kleine muziekgezelschappen.
  • Participatie van de deelnemers aan de diensten door meebidden en meezingen.
  • Een hartelijke, open sfeer met respect voor alle gelovigen.

Om de vorming van een  gemeenschap te bevorderen kan er na de dienst, met een kopje koffie of thee, nog even gezellig nagepraat worden. In de diensten is, een collecte om de activiteiten van Open Leur-groep te steunen.

Wij hopen u ook te mogen ontmoeten op een dienst van de Open Leur-groep Maas en Waal

Informatie over de eerstkomende dienst op 28 januari a.s. in Wamel.

 

De Roerom, Postbus 90105, 5000 LA Tilburg | Tel. 013-545 58 00 | banken: ING  ---->  NL89 INGB 0003 4065 13

ABN ---->  NL28 ABNA 0264 8199 50 | redactie@deroerom.nl | siteproductie: SiteCan Hilversum