12 januari 2018

Colleges Geloven in de (post)moderne samenleving.

In februari en april geven Vlaamse en Nederlandse filosofen en theologen acht verdiepende colleges. U kunt in Zwolle óf in Huissen meedoen. Inschrijven kan nog.

Lange tijd leek in het Westen het tijdperk van de religie voorgoed voorbij. Maar de werkelijkheid blijkt complexer en daarin zoeken mensen hun weg.

Daarom deze beproefde reeks colleges van DEZINNEN, katholiek netwerk voor inspiratie en dialoog.

De serie bestaat uit een inleidend college, drie filosofische en vier theologische colleges over de ideeën van toonaangevende denkers.

De colleges worden gegeven door Vlaamse en Nederlandse universitaire docenten. U kunt meedoen in Zwolle (zaterdagochtend) of in Huissen (zaterdagmiddag). De data zijn: 3/2, 10/2, 17/2, 24/2, 3/3 (alleen Zwolle), 7/4 (alleen Huissen), 14/4, 21/4, 28/4.

Meedoen aan losse colleges kan ook, mits er plaats is.

Inleidend college
Wat heeft de moderniteit met de godsdienst gedaan?
Door prof Dr. André Cloots

Filosofisch blok

– Marchel Gauchet: de onttovering van de wereld en de dynamiek van de transcendentie.
Door dr. Stijn Latré


– Charles Taylor: wat is secularisatie.

.– Richard Kearney: transcendentie in de seculiere tijd – over vreemdelingen en vluchtelingen.

Door prof. dr. Laurens ten Kate

 

theologisch blok

– Catherine Keller: God in ontwikkeling.
Door drs. Trees van Montfoort

– Kathryn Tanner: toekomst van de christelijke traditie.
Door dr. Akke van der Kooi

– Rowan Williams: het onuitputtelijke mysterie van de werkelijkheid.
Door prof. dr. Stephan van Erp

– God als binnenbrekende en vernieuwende kracht.
Door prof. dr. Erik Borgman

Acht boeiende colleges op HBO- en WO-niveau, gegeven door Vlaamse en Nederlandse wetenschappers in de twee grote kloosters van de dominicanen: een buitenkans!

info/opgave: www.dezinnen.nl of info@dezinnen.nl

Lees hier de folder: Geloven in de (post)moderne samenleving

Kosten € 200,- voor hele cyclus bij inschrijving t/m 26 januari 2018. Na 26 januari: € 225-.

Kosten per los college (als er plaats is): € 30,- (reductie voor kleine beurs mogelijk).

Opgave info@dezinnen.nl
www.dezinnen.nl
tel. 06 20228973

 

De Roerom, Postbus 90105, 5000 LA Tilburg | Tel. 013-545 58 00 | banken: ING  ---->  NL89 INGB 0003 4065 13

ABN ---->  NL28 ABNA 0264 8199 50 | redactie@deroerom.nl | siteproductie: SiteCan Hilversum