13 januari 2018

Manifest voor de Kerk van de toekomst

Een Duits manifest stelt tien theses voor die ervoor moeten zorgen dat de Kerk opnieuw haar terechte plaats verwerft in de samenleving.

In Duitsland is het boek Mission Manifest voorgesteld dat de aanzet moet geven voor een Kerk van de toekomst. De publicatie is het resultaat van een bijeenkomst van katholieken in juni 2017 in een kerk in Augsburg. Het boek is boeiend, maar tegelijk ook een beetje provocerend en soms polariserend. Volgens de auteurs, met een heel verschillende achtergrond, moet het manifest uitgroeien tot de handleiding van een kerkelijke (vernieuwings)beweging in Duitsland en elders in de Duitstalige wereld. 

De toestand is rampzalig, maar niet hopeloos

Het Missiemanifest vertrekt vanuit de vaststelling dat de huidige toestand van de Kerk rampzalig is. Zij slaagt er ook niet langer in haar Blijde Boodschap aan de volgende generaties door te geven. Slechts de erkenning van die situatie kan de aanzet geven tot heling. Slechts op die manier kunnen wij opnieuw gaan bouwen aan een Kerk die verkondigt, bidt en met enthousiasme het Evangelie wil uitdragen. Of geven wij toch de voorkeur aan een Kerk die in de toekomst nog slechts een marginale rest bereikt. Zonder een nieuwe Reformatie heeft de Kerk geen toekomst en zullen wij ons ervan ontdoen zoals van een oud kledingstuk, schrijven de auteurs.

De angst om het oude los te laten, getuigt van een gebrek aan vertrouwen in Jezus die aan de basis ligt van ons geloof. Mission Manifest

Ondanks die kritische analyse geloven de auteurs heilig dat de Kerk een toekomst heeft. Zij verwijzen naar recente hoopvolle initiatieven die duidelijk maken dat wij nog lang niet toe zijn aan de laatste generatie christenen, ook al trachten sommige onheilsprofeten dat te verkondigen. Zij verwijzen naar Taizé, het succes van Alfacursussen, gebedsfestivals, nachten met lofprijzing en aanbidding met honderden jongeren in kerken en de bloei van geloofstochten en jongerenbedevaarten. 

Het Missiemanifest eindigt met tien thesen:

  1. Wij zijn gedreven door het verlangen dat mensen zich tot Jezus Christus bekeren.
  2. Wij willen dat missie/verkondiging prioriteit krijgt.
  3. Wij geloven dat er nooit eerder zo’n grote kansen waren dan nu.
  4. Wij richten ons tot alle mensen in ons land, zonder onderscheid.
  5. Wij geloven dat onze missie net zo krachtig zal zijn als onze gebeden.
  6. Wij danken alle christenen buiten de katholieke Kerk die vandaag met overgave verkondigen, mensen dopen en hen naar Jezus leiden.
  7. Wij moeten de inhoud van het geloof herontdekken.
  8. Wij willen bekeren, niet indoctrineren.
  9. Er moet een democratisering van de verkondiging plaatsvinden.
  10. Ook wijzelf moeten ons tot de vreugde van het Evangelie bekeren, om anderen naar Jezus te leiden.

Bron: KNA/Katholisch.de/kerknet

Johannes Hartl, Bernhard Meuser en P. Karl Wallner OCist. Ed. Mission Manifest, Herder-Verlag, 240 pagina's, 20 euro.

Bestellen kan via de website van de Duitse uitgeverij Herder

Brussel Allerheiligen © Philippe Keulemans
Brussel Allerheiligen © Philippe Keulemans

Taizé in Brussel © Philippe Keulemans
Taizé in Brussel © Philippe Keulemans

Kroningsfeesten Tongeren © Philippe Keulemans
Kroningsfeesten Tongeren © Philippe Keulemans

De Roerom, Postbus 90105, 5000 LA Tilburg | Tel. 013-545 58 00 | banken: ING  ---->  NL89 INGB 0003 4065 13

ABN ---->  NL28 ABNA 0264 8199 50 | redactie@deroerom.nl | siteproductie: SiteCan Hilversum