13 januari 2018

Staatssecretaris kardinaal Parolin blikt vooruit op 2018

Staatssecretaris kardinaal Parolin nodigt jongeren uit om na te denken over welke bijdrage zij kunnen leveren in de verspreiding van het goede nieuws.

Kardinaal Pietro Parolin, de staatssecretaris van de Heilige Stoel, stelt in een terugblik op 2017 vast dat paus Franciscus bij in zijn hervorming van de Romeinse curie opmerkelijke stappen voorwaarts heeft gezet. Die hervorming is niet zozeer gericht op afspraken, decreten en structurele verschuivingen. Ze streeft er vooral naar dat het Vaticaanse bestuursapparaat een extra instrument is van paus Franciscus voor de verkondiging het Goede Nieuws, vanuit een nieuwe houding. De curie moet echt een hulp van de paus zijn om het Evangelie te verkondigen en om de wereld van vandaag te evangeliseren.

Staatssecretaris Parolin zegt ook dat de paus en het Vaticaan in 2018 vooral de nadruk willen leggen op de jeugd, in het vooruitzicht van de bisschoppensynode over jongeren, gelolof en roeping van oktober. Daar zal aandacht zijn voor de verwachtingen, de uitdagingen en de hoop van deze jongeren vandaag, maar ook voor hun zwakheden en angsten.

De Kerk wil echt de dialoog aangaan met de jongeren. Zij wil hen begrijpen en helpen. Staatssecretaris Parolin

De staatssecretaris pleit voor een innovatieve benadering om een nieuwe verbinding tussen de Kerk en de jongeren, vanuit verantwoordelijkheid en zonder paternalisme, tot stand te brengen. Hij roept jongeren op zelf  na te denken over wat zij de Kerk kunnen bieden. Daarbij verwijst hij naar de historische uitspraak van de Amerikaanse president John Kennedy, die in 1961 aan zijn landgenoten vroeg: Vraag je niet af wat het land voor jou kan doen, maar vraag jezelf af wat jij voor je land kan en moet doen.

Bron: VaticanNews/kerknet

Staatssecretaris kardinaal Pietro Parolin © SIR
Staatssecretaris kardinaal Pietro Parolin © SIR

De Roerom, Postbus 90105, 5000 LA Tilburg | Tel. 013-545 58 00 | banken: ING  ---->  NL89 INGB 0003 4065 13

ABN ---->  NL28 ABNA 0264 8199 50 | redactie@deroerom.nl | siteproductie: SiteCan Hilversum