Welkom bij De Roerom

Maak eens kennis met ...

De Zijp (Arnhem) is een vrijplaats voor geloofsontmoeting waarin zang, poëzie en verhalen uit de Schrift een centrale plaats innemen.

Lees verder

Romero tijdens komende Wereldjongerendagen heiligverklaard?

Een Salvadoraanse kardinaal heeft gezegd dat er momenteel een wonder wordt onderzocht.

Lees verder

Nieuws van De Zinnen in den Haag

In de christelijke traditie gaan belangrijke weken komen: vasten en de Goede Week, deze laatste start met Palmzondag en eindigt met Pasen.

Lees verder

Wat moet je met dit verhaal over Jezus in glanzend wit?

De gedaanteverandering van Jezus op de berg. Elia en Mozes verschijnen ten tonele. Wat moet je met deze scène aanvangen? Henk Witte biedt een verrassende ingang.

Lees verder

'Duitse Kerk moet vuist maken tegen racisme van AfD'

Volgens het ZdK hebben de racistische uitspraken van AfD de grens van het toelaatbare al lang overschreden.

Lees verder

Maak eens kennis met ....

Wij zijn een groep mensen, in grote verscheidenheid, die proberen om in het leven van alledag, met hart en handen, christelijke idealen te realiseren.

Lees verder

PAX ontvangt half miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij

Tijdens het Goed Geld Gala gisteren heeft de Nationale Postcode Loterij aan PAX net als voorgaande jaren een bedrag van 500.000 euro geschonken.

Lees verder

Pekinggezinde hackers leggen petitie van Chinese katholieken plat

Door een cyberaanval van hackers werd de petitie van ontevreden Chinese katholieken tegen de toenadering van het Vaticaan met China platgelegd.

Lees verder

Kardinaal Cordes: 'Leken kunnen geen parochies leiden'

De Romeinse curiekardinaal waarschuwt ervoor dat het onderscheid tussen priesters en leken uit onwetendheid almaar sterker dreigt vergeten te worden.

Lees verder

Een menselijke benadering

Nederland staat internationaal alleen in de vragen naar voltooid leven. Je krijgt de indruk dat ze in dit land verslaafd zijn aan de dood.

Lees verder

Franse bisschoppen manen gelovigen aan tot debat over bio-ethiek

De Franse Kerk heeft serie documenten gepubliceerd om gelovigen te informeren over bio-ethische vragen en aan te moedigen tot deelname aan het debat.

Lees verder

Oosterhuis' Messiaanse ideeënwereld

Het werk van Huub Oosterhuis blijft mensen inspireren. Een wereld van recht en gerechtigheid, dat is het grote visioen waar Oosterhuis over schrijft, dicht en zingt.

Lees verder

Paus Franciscus, is sinds dinsdag jl. uit het Vaticaan vertrokken, samen met de prelaten die met hem een korte vastenretraite houden. De reis ging per bus vanuit Casa Santa Marta in het Vaticaan naar Ariccia in de regio Rome.

Lees verder

Vaticaan voert strijd tegen kindermisbruik op

De paus heeft een aantal internationale zwaargewichten benoemd in de adviesraad ter Bescherming van minderjarigen, die onder leiding blijft van kardinaal Sean O’Malley, aartsbisschop van Boston.

Lees verder

Europese bisschoppen bepleiten het lot van boeren

Volgens de Raad van Bisschoppenconferenties van de Europese Unie moet de kerk zich afvragen hoe zij de boeren kan ondersteunen en begeleiden in deze snel veranderende tijd.

Lees verder

De Roerom, Postbus 90105, 5000 LA Tilburg | Tel. 013-545 58 00 | banken: ING  ---->  NL89 INGB 0003 4065 13

ABN ---->  NL28 ABNA 0264 8199 50 | redactie@deroerom.nl | siteproductie: SiteCan Hilversum