PDF PDF Print

De nieuwe column

Onze vaste columnist, Ton Baeten buigt zich deze keer over de noodzakelijke hervorming van het kerkelijk instituut.

Lees de column

De Roerom, Postbus 90105, 5000 LA Tilburg | Tel. 013-545 58 00 | banken: ING  ---->  NL89 INGB 0003 4065 13

ABN ---->  NL28 ABNA 0264 8199 50 | redactie@deroerom.nl | siteproductie: SiteCan Hilversum