31 mei 2012

Commentaar van de Osservatore Romano

De Osservatore Romano, de officiële krant van het Vaticaan,  publiceerde op 30 mei jl. een interview met aartsbisschop Angelo Becciu, plaatsvervangend staatssecretaris onder kardinaal Tarcisio Bertone, over de zaak van de gestolen pauselijke documenten. Dit interview geeft inzicht in de reacties uit de onmiddellijke omgeving van de paus.

Becciu vertelt dat paus Benedictus gevoelig getroffen is door de gebeurtenissen.
“Iemand uit zijn onmiddellijke nabijheid, lijkt gehandeld te hebben op een totaal niet te rechtvaardigen wijze. Natuurlijk is het eerste gevoel dat bij de paus opkomt dat van meeleven met de betrokken persoon, maar het feit blijft dat de paus het slachtoffer is geworden van een ongehoorde daad.

De paus wordt ermee geconfronteerd dat brieven uit zijn eigen huis zijn gestolen, niet alleen privécorrespondentie maar allerlei documenten en informatie die de paus op grond van zijn functie heeft ontvangen. Het is dus ook een schending van het vertrouwen dat mensen terecht koesteren als ze zich tot de paus richten, zelfs als ze dat doen om een hartenkreet of een protest te uiten. De kwestie gaat verder dan de diefstal van brieven aan de paus, het vertrouwen is geschonden van degenen die zich tot hem richten als plaatsvervanger van Christus en het ambt van de opvolger van de apostel Petrus is onder vuur komen liggen”.

Een aantal recent verschenen krantenartikelen suggereren dat de gepubliceerde documenten laten zien dat er heel wat heibel aan de orde is binnen de Vaticaanse muren. De plaatsvervangend staatssecretaris merkt op dat men “van de ene kant kritiek uitoefent op de absolutistische en monarchische manier waarop het centrale gezag van de Kerk zou opereren, en aan de andere kant worden mensen te kijk gezet die aan de paus hun ideeën en klachten voorleggen over de gezagsuitoefening in de kerk. Veel van de gepubliceerde documenten laten geen strijd om de macht zien en geen vendettas maar illustreren juist de vrijheid van denken die de kerk, naar men beweert, niet zou toestaan. Uiteenlopende visies, zelfs tegenstrijdige waarderingen over wat er in de kerk zich voordoet, horen tot de normale gang van zaken en als iemand zich niet goed begrepen voelt, heeft hij het recht zich tot de paus te richten. Wat is daar mis mee? Gehoorzaamheid betekent niet dan men de eigen meningen wwegmoffelt, men kan en mag ze oprecht en volledig tot uitdrukking brengen, in afwachting van de uiteindelijke beslissing van de paus.”

Aartsbisschop Becciu zei tot slot dat de paus op geen enkele manier in zijn zelfvertrouwen is aangetast. Hij blijft voluit in staat om de kerk met beslistheid en met vooruitziende blik te leiden. “Houdt maar de parabel voor ogen die spreekt over de wind die tegen het huis aanbeukt, maar het houdt stand omdat de Heer het overeind houdt, geen storm zal het kunnen vellen” (Mat. 7,25).

De Roerom, Postbus 90105, 5000 LA Tilburg | Tel. 013-545 58 00 | banken: ING  ---->  NL89 INGB 0003 4065 13

ABN ---->  NL28 ABNA 0264 8199 50 | redactie@deroerom.nl | siteproductie: SiteCan Hilversum