06 juni 2012

Nieuwe hoogleraar fundamentele theologie Tilburg

DR. MARCEL SAROT (1961) IS MET INGANG VAN 1 SEPTEMBER 2012 BENOEMD TOT HOOGLERAAR FUNDAMENTELE THEOLOGIE AAN DE TILBURG SCHOOL OF CATHOLIC THEOLOGY. HIJ VOLGT DAARMEE PROF. DR. HERWI RIKHOF OP, DIE JANUARI 2011 AFSCHEID NAM VAN DE FACULTEIT.

 

Marcel Sarot (1961) is godsdienstfilosoof en theoloog. Hij publiceerde over de vraag of God kan lijden, modellen van het goede leven en methodologisch naturalisme. Hij is hoofd van het departement Religiewetenschap en Theologie van de Universiteit Utrecht en hoogleraar Geschiedenis en Wijsbegeerte van Religiewetenschap en Theologie aldaar.

 

Momenteel doceert hij cursussen over religies en het kwaad (Universty College Utrecht) en de geschiedenis van de filosofie. Zijn vele publicaties bestrijken een breed scala aan onderwerpen. Tevens is hij permanent Diaken van het Aartsbisdom Utrecht.

 

Dr. Sarot: "Hoewel ik met pijn in het hart wegga van de Universiteit Utrecht, heb ik veel zin in mijn nieuwe baan. Er is aan de Tilburg School of Catholic Theology de afgelopen jaren veel tot stand gebracht en het is een buitengewoon stimulerende intellectuele omgeving."

De Roerom, Postbus 90105, 5000 LA Tilburg | Tel. 013-545 58 00 | banken: ING  ---->  NL89 INGB 0003 4065 13

ABN ---->  NL28 ABNA 0264 8199 50 | redactie@deroerom.nl | siteproductie: SiteCan Hilversum