De Roerom

September | Duitse bisschoppen gesterkt door ‘de geest van Fulda’

Duitse bisschoppen bijeen in Fulda (foto: DPA)
Duitse bisschoppen bijeen in Fulda (foto: DPA)

Fulda (KNA/KRO) 22 september 2016 – De rooms-katholieke bisschoppen van Duitsland hebben vandaag hun vierdaagse plenaire herfstvergadering in Fulda afgesloten. De voornaamste onderwerpen die werden besproken waren armoedebestrijding en de integratie van vluchtelingen. Ook presenteerde de Duitse Bisschoppenconferentie (DBK) een nieuwe oecumenische vertaling van de Bijbel.

De vergadering vond plaats bij het graf van Sint-Bonifatius, de ‘Apostel der Duitsers’, die in 754 bij Dokkum werd vermoord. De persoon van deze grote missionaris uit Engeland werd door DBK-voorzitter kardinaal Reinhard Marx genoemd als een voorbeeld in deze tijd van opkomend nationalisme, populisme en vreemdelingenhaat. “Hij was een man die beschaving bracht, een Europeaan die de mensen uit de engte van het stammenverband naar een nieuwe civilisatie leidde”, aldus Marx tijdens de persconferentie na afloop van de vierdaagse vergadering.

Bonifatius zou volgens de DBK-voorzitter hebben gegruwd van de mentaliteit die verlangt naar simpele antwoorden op ingewikkelde maatschappelijke vraagstukken en die muren tussen bevolkingsgroepen opwerpt.

Dat het een woelige tijd is bewees de duidelijke aanwezigheid van de politie in Fulda. Nooit eerder waren er zulke strenge veiligheidsmaatregelen getroffen. Dit vanwege de mogelijkheid van een terreuraanslag op de kerkleiders. Extra bewaking was er voor een gast uit Noord-Irak: de redemptorist Bashar Warda, die Chaldeeuws aartsbisschop van Erbil is. Tijdens de vergadering deed hij een dramatische oproep tot hulp aan de slachtoffers van het oorlogsgeweld in zijn land.

“De volgende maanden zullen uitmaken of het christendom, dat al tweeduizend jaar in Irak aanwezig is, daar nog een toekomst heeft, of wordt verdelgd totdat er kleine museale resten overblijven”, aldus de katholieke kerkleider in de Iraakse autonome regio Koerdistan. Mgr. Warda dankte zijn Duitse collega’s voor hun steun en zei dat de christenen van Duitsland hun Iraakse geloofsgenoten financieel meer hebben bijgestaan dan alle landen bij elkaar.

Kardinaal Marx gaf donderdagmiddag ook enkele cijfers, die inzicht moesten verschaffen in de concrete bijdrage van de Duitse katholieken aan de vluchtelingenopvang. Daaraan besteedden de 27 bisdommen van januari tot en met juli 2016 minstens 79,5 miljoen euro. Ongeveer 52,2 miljoen euro kwam terecht bij projecten in Duitsland en 27,3 miljoen euro bij projecten in de crisisgebieden. In 2015 bedroeg dat in totaal 112 miljoen euro, waarvan 70,8 werd besteed aan binnenlandse hulpprojecten.

Naast financiële hulp was er de fysieke opvang door de plaatselijke geloofsgemeenschappen. “In genoemde periode vonden in minstens 1.381 kerkelijke gebouwen rond 28.000 vluchtelingen onderdak”, meldde Marx. Hij voegde eraan toe dat het aantal professionele hulpverleners werd opgeschroefd naar 5.900. Zij boden de vluchtelingen juridische bijstand en gezondheidszorg, of gaven de 100.000 vrijwilligers cursussen en psychologische ondersteuning.

bron: kro-ncrv.nl/inspiratie