Opzien en privacy

Opnieuw aanmelden svp in het kader van het van kracht worden van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG)

Inleiding

Zodra er persoonsgegevens verzameld worden, is vanaf 25 mei 2018 de toestemming van de betrokkene vereist voor de verwerking van die gegevens. De voor de verwerking verantwoordelijke moet de betrokkene informatie verstrekken over zijn identiteit, de verwerking van de gegevens en de rechten van de betrokkene. (artikelen 13 tot en met 15 van de verordening).

Klik op de volgende regel en u blijft gratis abonnee.

Ik wil de nieuwsbrief graag blijven ontvangen

Toelichting

Verantwoordelijke voor de verwerking en toezicht

1. Gegevens van de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens, van de functionaris voor gegevensbescherming en van de toezichthouder.

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens: L.C.J.Verreijt, Soest
in zijn hoedanigheid van webmaster www.deroerom, eindredacteur nieuwsbrief Opzien
Email: opzien@protonmail.com

Toezichthouders:

Bestuur Stichting De Roerom
Postbus 90105
5000 LA Tilburg

Bestuur Mariënburgvereniging
Het Fort 29,
5581 AB Waalre

2. Doel Verwerking van persoonsgegevens:

regelmatige toezending van een digitale nieuwsbrief.
De verwerking wordt digitaal uitgevoerd binnen het systeem van de website www.deroerom.nl
Voor de nieuwsbrief wordt samengewerkt met de Mariënburgvereniging.

Verwerkt wordt in het kader van de nieuwsbrief uitsluitend het opgegeven e-mailadres, voor de duur van de aanmelding.

De behandelingsgegevens zijn uitsluitend beschikbaar voor De Roerom en de Mariënburgvereniging en worden niet aan derden beschikbaar gesteld.

3. Rechten van de betrokkene

De betrokkene heeft recht
– op toegang tot zijn gegevens;
– op rectificatie, bijwerking of verwijdering van zijn gegevens of het verwijderen van de link;
– om zijn toestemming te herroepen;
– om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

4. Toestemming

Door het aanklikken van bovengenoemde link ga ik akkoord met de verwerking (geautomatiseerd of handmatig) van mijn persoonlijke gegevens uitsluitend voor het doel zoals aangegeven bij punt 2.