Zorghotel

Begintijd 13 oktober 2019 10:00

Eindtijd 13 oktober 2019 16:00

Als ik goed voor mezelf zorg, geef ik de ander het vertrouwen, dat ik ook goed voor hem of haar kan zorgen. Nadere informatie: tel. 073-6577044; www.barmhartigheid.nl

De Roerom, Postbus 90105, 5000 LA Tilburg | Tel. 013-545 58 00 | banken: ING  ---->  NL89 INGB 0003 4065 13

ABN ---->  NL28 ABNA 0264 8199 50 | red.webderoerom@gmail.com | siteproductie: SiteCan Hilversum