de kunst v.h. kijken

Begintijd 21 juni 2019 10:00

Eindtijd 21 juni 2019 15:30

Nadere informatie: tel. 073-6577044; www.barmhartigheid.nl

De Roerom, Postbus 90105, 5000 LA Tilburg | Tel. 013-545 58 00 | banken: ING  ---->  NL89 INGB 0003 4065 13

ABN ---->  NL28 ABNA 0264 8199 50 | red.webderoerom@gmail.com | siteproductie: SiteCan Hilversum