Er is meer in ons

Er is meer in ons

Leren van de mystici

Mystici van alle tijden en uit alle religies leren ons dat God niet buiten ons is, maar in ons. Anders gezegd: wij zijn in God. Mystici spreken dan over ‘oerbronnen in zichzelf’, ‘het onuitsprekelijke’ of  ‘het totaalgeneraal’.  

De auteur vergelijkt in dit boek uitspraken over God van vijf moderne mystici en teksten afkomstig uit zes mystieke tradities. Ze vertonen zoveel overeenkomst dat ze iets lijken te zeggen over ons mens-zijn: we zijn geen aparte individuen, maar we hebben een gemeenschappelijke grond, een kern, van waaruit we kunnen leven. Er zijn natuurlijk grote verschillen tussen de religies, maar op het mystieke niveau ontmoeten ze elkaar.

Heel concreet wordt de auteur als hij laat zien hoe de mystieke literatuur verschillende wegen naar God kent. In een poging tot een gemene deler te komen beschrijft  hij negen ‘merkstenen’ die een universele spirituele/mystieke weg markeren. Maar tegelijk wordt duidelijk hoe ieder individueel een eigen weg gaat. Daarbij ontkomt de auteur zelf ook niet aan het beschrijven van zijn eigen ervaringen op deze mystieke weg.


Kick Bras, die meerdere boeken over (christelijke) mystiek heeft geschreven, typeert in zijn Voorwoord het boek van Wim Davidse als: ‘Een helder en persoonlijk geschreven boek over mystiek als een begaanbare weg voor iedereen, gelovig of niet-gelovig, naar eenwording met het levensmysterie’.

 

Wim Davidse was projectleider/onderzoeker bij een economisch instituut. Hij bleef altijd onderzoeker, nu op het terrein van de mystiek. Zelfonderzoek hoorde daar ook bij.


Prijs: € 17,90

Aantal pagina’s: 200

Omslag: Len Munnik/ Peter Slager

Uitgever: Berne Media, Uitgeverij van de abdij van Berne