Crisis in de rk kerk

column

Crisis in de rk kerk

Het is crisis in de kerk en die is niet zomaar voorbij, constateert René Grotenhuis. De aanstaande bijzondere bisschoppensynode in Rome zal gaan over het seksueel misbruik. Wat bovenal nodig is, is een fundamentele herbezinning op seksualiteit en een kerkelijke cultuur waarin minder krampachtig  met seksualiteit wordt omgegaan.

 

Door René Grotenhuis

Dezer dagen reizen de voorzitters van alle bisschoppenconferenties naar Rome voor een bijzondere bisschoppensynode over het seksueel misbruik in de kerk. Ongetwijfeld heeft de Franse socioloog en politicoloog Frederic Martel de publicatie van zijn boek over homoseksualiteit binnen de top van de katholieke kerk afgestemd op deze synode. En anders zijn uitgever wel die zich deze kans op extra publiciteit en dus verkoopcijfers niet heeft willen laten ontgaan.

Het is crisis in de kerk en die duurt al enkele decennia en er is weinig kans op dat hij binnenkort over is. Na het onthutsende rapport over het misbruik in de staat Pennsylvania in 2018 kwam onlangs in Texas weer een nieuwe serie wangedragingen van katholieke geestelijken naar buiten. En dan hebben we nog de nodige staten te gaan…

homoseksualiteit

Het boek van Martel over homoseksualiteit in de top van de clerus (ik moet het nog lezen) bevat geen vracht aan gedegen wetenschappelijk onderzoek en de bewijzen lijken niet altijd even degelijk, maar het bevestigt het beeld dat de katholieke kerk en seksualiteit een ongemakkelijke en destructieve relatie met elkaar hebben. Het zelfbeeld van de katholieke kerk valt in scherven als het gaat om seksualiteit. Terwijl verhevenheid en heiligheid wordt gepredikt, worden mensen slachtoffer van onbeheerste verlangens van priesters en religieuzen en heimelijke homoseksuele praktijken worden krampachtig verborgen onder de verdediging van het huwelijk als een door God ingesteld verbond van man en vrouw.

lees de volledige column op www.debezieling.nl

Frédéric MartelSodoma, Het geheim van het Vaticaan, Balans, 676 blz., € 24,99.