Vaticaan vraagt Amerikaanse bisschoppen besluiten uit te stellen inzake misbruik

 

De Heilige Stoel heeft de Amerikaanse bisschoppen opgeroepen geen stemming te houden over een nieuwe gedragscode inzake seksueel misbruik. Dat maakte kardinaal Daniel DiNardo, aartsbisschop van Houston-Galveston, vandaag bekend bij de opening van de plenaire herfstvergadering van de Conferentie van de Katholieke Bisschoppen van de Verenigde Staten (USCCB) in Baltimore.

Het presidium wilde zowel een nieuwe gedragscode voor bisschoppen in stemming brengen als de instelling van een door leken gestuurde commissie van onderzoek naar wangedrag door bisschoppen aan de vergadering voorleggen.

USCCB-voorzitter DiNardo kreeg echter van het Vaticaan instructies om die twee punten van de agenda te schrappen. De Amerikaanse bisschoppen moeten met de invoering van een nieuw beleid wachten tot na de door paus Franciscus belegde bijeenkomst van de voorzitters van alle bisschoppenconferenties in februari in Vaticaanstad.

Rechtstreekse videobeelden van kardinaal DiNardo op 12 november 2018 in Baltimore (foto: AFP).

“We blijven echter ons toeleggen op een nieuw beleid voor bisschoppelijke toerekenbaarheid. Stemmingen zullen niet plaatsvinden maar we blijven voorwaarts gaan”, aldus de Texaanse kardinaal, die verder opriep tot gehoorzaamheid aan de paus en tot een “geest van broederlijke vermaning”.

“Broeder-bisschoppen, om onszelf te vrijwaren van de hoge standaarden van toerekenbaarheid, is onaanvaardbaar en mag niet getolereerd worden. Sterker nog, als opvolgers van de apostelen moeten we onszelf houden aan de hoogst mogelijke normen. Met minder genoegen nemen is een belediging van degenen die beschermen tegen en genezen van de gesel van het misbruik.”

Tot de slachtoffers van seksueel misbruik zei DiNardo: “Het spijt mij zeer. Door onze zwakheid waren we in slaap gevallen.”

De talrijke seksuele misdrijven van katholieke geestelijken jegens minderjarigen hebben de Amerikaanse kerk in een diepe crisis gestort. DiNardo waarschuwde zijn collega-bisschoppen tegen de verleiding om te menen dat alles wel zal overwaaien of dat het schandaal alleen het verleden betreft. “We moeten bereid zijn om vergeving te blijven vragen aan de slachtoffers en hun familieleden.” Het proces van genezing zal “de inzet van al onze geestelijke en fysieke krachten vereisen”.  

bron: Kro

lees een uitvoeriger artikel uit het Jezuïetentijdschrift “America” over deze zaak.