Leerweg van parochie-ontwikkeling

Afgelopen vrijdag 15 mei nam Piet van den Hoven, wegens pensioen, afscheid van de Dienst Parochieontwikkeling in het Aartsbisdom Utrecht. Niet alleen in het aartsbisdom heeft deze Dienst en Piet als leider van deze dienst bekendheid gekregen.

Tijdens deze afscheidsbijeenkomst spraken rabbijn Tvzi Marx en prof. Josef Wissink over hoe je in vreugde kunt leren. Een ontspannen middag met veel diepgang, tekenend voor de werkwijze van Piet van den Hoven.
In de loop van de jaren hebben veel pastores die zich verder wilden bekwamen in het kerkelijk opbouwwerk kunnen profiteren van het werk van deze dienst.

Bij dit afscheid werd een boek gepubliceerd dat een goed inzicht geeft in de weg van de parochieontwikkeling. Het heeft als titel ‘Licht ademen, over de leerweg van de parochieontwikkeling’ en is uitgegeven door de Valkhofpers ISBNnummer 978 90 5625 290 8. Het kost slechts € 10.
Op deze site zal binnenkort een bespreking van dit boek verschijnen.

Geen categorie