Puttens Beraad, nog meer hartenkreten

De parochie Lierop (N.Br.) schreef een brief naar bisschop Hurkmans om hem te bewegen tot een andere benadering van de problemen waarmee het bisdom worstelt. In de Roerom van april was die brief te lezen. Deze problemen spelen niet alleen in het Bossche bisdom maar in feite in de gehele Nederlandse kerkprovincie.

In het aartsbisdom kwamen vorig jaar vertegenwoordigers van 50 parochies bij elkaar om te overleggen over een reactie aan bisschop Eijk, op de dwingende maatregelen die hij heeft genomen. Uit een verslag van dit zgn. Puttense Beraad citeren wij:

“Aanwezig waren ruim 50 vertegenwoordigers van vele verschillende parochieverbanden; van Twente tot Salland, van Betuwe tot Achterhoek, van Utrecht tot Vecht en Venen. Na een korte bezinning opent Cees van Middelaar de bijeenkomst en heet alle aanwezigen van harte welkom. Cees vertelt dat hij meerdere malen is benaderd door vicaris Hoogenboom, met het dringende/dwingende verzoek de bijeenkomst af te gelasten. Er is besloten toch bijeen te komen en zowel bisschop, vicaris en dekens waren van harte uitgenodigd. ……..

 
7 parochies, 7 kaarsen, één samenwerkingsverband in Amersfoort

Hoewel we de problemen van het bisdom erkennen, kunnen we ons niet vinden in de geboden ‘oplossing’. Veluwe Vallei is ervan overtuigd dat de motivatie en betrokkenheid van de kleine parochiegemeenschappen ernstig zullen terugnemen. De kleine, maar krachtige parochies zijn van groot belang binnen de plaatselijke gemeenschappen en hebben ook een belangrijke maatschappelijke functie.
Daarnaast zijn er voor de financiële problemen van het bisdom andere oplossingen te bedenken. Daarin wil het parochieverband graag meedenken.

Om die redenen heeft Veluwe Vallei verschillende malen geprobeerd in contact te komen met de bisschop en bisschopsstaf. Dit wordt keer op keer door het bisdom genegeerd. Deze wijze van communicatie door het bisdom getuigt van geen enkel respect voor de parochiebestuurders en de parochies.

Ons voorstel is om een parochieverband zelf het moment van fusie te laten bepalen. Op het moment dat men daar aan toe is, wordt het ook gedragen door de parochiegemeenschappen. Eén oplossing voor zo’n diversiteit aan parochies blijkt niet mogelijk. In het parochieverband Veluwe Vallei is afgesproken dat wanneer de fusie toch zonder overleg zal worden doorgedrukt, dit gaat gebeuren zonder de bestaande parochiebesturen. De parochies besturen vanuit de grondgedachte van het Evangelie, nl. de zorg voor de ander en de omgeving.

Er ontspon zich een waardevol gesprek waarin meningen, gevoelens en ideeën gedeeld werden. Uiteindelijk werd besloten tot het opstellen van een verklaring richting de bisschop.”

Lees het volledige verslag

 

 

Geen categorie