Recente kerkgeschiedenis

In de beroeringen van iedere dag, raak je het overzicht over de gebeurtenissen en inzicht in oorzaken wel eens kwijt, zo schreef een lezer. Zij raadde ons aan eens te wijzen op het artikel dat Peter Nissen vorig jaar schreef in het tijdschrift ‘Theologisch Debat’ van maart 2008. Hij geeft in dit artikel over de recente kerkgeschiedenis ook een bredere context aan.

Een citaat uit dit artikel:

Onder de nieuwe generatie priesters staan trouw aan het kerkelijke leergezag, rechtzinnigheid en strikte naleving van de kerkelijke regelgeving, bij voorbeeld op liturgisch gebied, hoger aangeschreven dan onder de oudere generatie, die werd opgeleid rond het Tweede Vaticaans Concilie en die zich geïnspireerd wist door de vernieuwingsbeweging van die tijd. Welke van de twee generaties is er nu trouwer aan het verleden van de rooms-katholieke kerk? We moeten ons dan afvragen: aan welk verleden? Want restauratieve bewegingen construeren vaak een verleden dat uniformer is dan het verleden dat historici onderzoeken. Met een simpel beroep op ‘de traditie’ kunnen restauratieve bewegingen dan ook niet volstaan. Want ook de traditie van de rooms-katholieke kerk is een veelvormige en veelkleurige. Zij is er veeleer een van ‘vele tradities’ dan van ‘één traditie’. De geschiedenis van de volgelingen van Hem die zich de Weg noemde (Joh. 14, 6), is er een van vele wegen en dwarswegen, van multiple trajectories en een diversity of genealogies.(37) Gelovigen konden ook in het verleden keuzes maken.(38) De geschiedenis van de rooms-katholieke kerk wordt gekenmerkt door een comprehensiveness, een veelomvattendheid, meer theologisch uitgedrukt een ‘katholiciteit’, waarin ruimte was voor vele en uiteenlopende accenten in de beleving en verwoording van het geloof.(39) Wie uniformiteit en conformiteit tot kenmerk van de rooms-katholieke kerk wil maken, kan zich daarbij niet zonder meer beroepen op haar geschiedenis, haar verleden, haar traditie. Hij loopt eerder het risico een breuk met haar traditie tot stand te brengen.

Lees het volledige artikel

Niet gecategoriseerd