Wildersaanhang en katholieken

In het dagblad Trouw is een interessante discussie aan de gang over de mogelijke achtergronden van het succes dat Wilders met zijn PVV heeft onder katholieken. Eerder wezen we al op de bijdrage van Huub Oosterhuis en de reactie van Marcel Poortvliet.
Onlangs heeft Toke Elshof, haar visie gegeven. Willem Breed veld reageerde daarop.

 

PVV boekt succes dankzij de ontkerkelijking

De hoge score voor de PVV in de zuidelijke provincies komt niet door de katholieke kerk. Het zijn juist de ex-katholieken die met de PVV sympathiseren

De hoge score voor de PVV in de zuidelijke provincies is opvallend. Het ligt voor de hand om een verband te leggen met het katholicisme. Huub Oosterhuis stelt, bij voorbeeld, dat de wortels van de anti-islamitische gevoelens liggen in een dogmatisch katholicisme, dat vanuit een wij-zij denken alles veroordeelt dat van het gangbare patroon afwijkt. De katholieke kerk, zo zegt hij, is niet alleen deel van het probleem maar kan ook bijdragen aan de oplossing: de kerk moet pleiten voor geduld en begrip en moet verdraagzaamheid oefenen (Trouw, 10 juni).
Die visie vraagt om nuancering. Ik heb onderzocht hoe in drie generaties van kerkelijke en onkerkelijke katholieken de katholieke identiteit zich heeft ontwikkeld. Dat brengt mij tot de conclusie dat niet de kerk, maar de onkerkelijkheid de oorzaak is van het succes van de PVV.
Leest U  de volledige bijdrage van Toke Elshof in Trouw.

 

 

Wilders stoppen? Ga dan ook eens te rade bij de kerk

20

Veruit de interessantste bijdrage aan het integratiedebat van de afgelopen weken staat niet op conto van Geert Wilders (‘Miljoenen moslims in Europa die problemen veroorzaken, moeten worden uitgezet en van hun nationaliteit beroofd’), of op die van Wouter Bos (‘Vroeger was het toch leuk in de PvdA’) en evenmin op die van de CDA-er Hans Hillen (‘Als andere partijen bereid zijn in het integratiedebat te verzwelgen, dan zullen wij dat met enthousiasme gadeslaan. Al die problemen met minderheden, je kunt toch niet van de overheid verwachten dat die dat oplost?’). Het echte denkwerk over dit onderwerp was dit keer afkomstig van Toke Elshof, docent catechese faculteit Katholieke Theologie Tilburg.

Op de Podiumpagina van Trouw poneerde zij gisteren de stelling dat kerkelijke katholieken ‘een soort innerlijke weerbaarheid hebben ontwikkeld die hen in staat stelt om de gangbaar geworden afwijzing van vreemdelingen te relativeren. (….) Voor hen is de vreemdeling niet een bedreiging van de bestaande orde, maar een gesprekspartner die respect verdient en van wie het ‘anders zijn’ om respect vraagt.’ Haar conclusie: de hoge score voor de PVV in de zuidelijke provincies komt niet door de katholieke kerk. Het zijn juist de ex-katholieken die met de PVV sympathiseren.

Leest U de volledige bijdrage van Willem Breedveld in Trouw.

 

Niet gecategoriseerd