Grote denkers over de toekomst, update

Grote denkers over de toekomst

In verwarrende tijden waarin het samen leven ook in Nederland onder druk staat, legt het IKON-programma LUX op dinsdagavond op Nederland 2 (van 23.25-23.50 uur) haar oor te luister bij visionaire denkers. Wie zijn wij, nu ‘onze’ identiteit niet langer vanzelfsprekend is? Wie willen we worden? En welke wereld willen we achterlaten aan onze kinderen? In deze nieuwe reeks gaat LUX in gesprek met acht filosofen en schrijvers van wereldformaat. Om antwoorden te vinden op prangende vragen in een snel veranderende wereld en om zo weer nieuwe hoop te krijgen voor de toekomst. Een inburgeringscursus tot wereldburger in vier afleveringen. Er volgen nog twee afleveringen op 19 en 26 januari. De twee eerdere uitzendingen kunt u ook nog bekijken via ‘uitzending gemist’.

De denkers die aan de orde komen zijn:

Charles Taylor
Politiek geëngageerd moraalfilosoof met een actuele boodschap voor de hedendaagse maatschappelijke problemen.

“Zonder enige religieuze dimensie of hoop kunnen we niet. Dan verloochenen, ja smoren we onze menselijkheid. Die bronnen van hoop, die moeten we herontdekken.”

Antjie Krog
Gelauwerd dichteres en jarenlang het blanke geweten van Zuid-Afrika, deed verslag van de Waarheids- en Verzoeningscommissie onder bisschop Tutu.

“Iemand zei me dat het woord ‘medemenselijkheid’ in het Nederlands niet meer voorkomt. Dan moet je alert zijn: als zulke belangrijke woorden niet meer gebruikt worden, dan beweeg je je misschien een gevaarlijke kant op.”

Ian Buruma
Nederlands-Engels sinoloog, japanoloog, publicist en hoogleraar mensenrechten, democratie en nieuwe media in New York.

“Kosmopoliet zijn betekent: verschillende dingen tegelijk zijn, of soms verschillende dingen op verschillende momenten. Dit betekent dat we vertrouwd moeten zijn met veel verschillende culturen – zowel thuis als over de grens.”

Susan Neiman
Joods-Duits-Amerikaanse moraalfilosofe, schreef een handboek voor volwassen idealisten.

“Mensen zijn zich er voor gaan schamen dat ze oordelen over goed en kwaad. Het is juist door onze diepe menselijkheid dat we ons een betere wereld voor kunnen stellen en ons daar vervolgens voor in willen spannen.”

Nasr Abu Zayd
Egyptische Koranwetenschapper die midden jaren ’90 uit Caïro vluchtte en sindsdien aan de Universiteit Leiden doceert en onderzoekt.

“Hoe rijker je identiteit is, hoe meer aspecten je met andere mensen deelt en hoe soepeler je met verschillen om kunt gaan.”

Jonathan Sacks
Geridderd Brits opperrabijn en filosoof die zich hoopvol en met gevoel voor humor in het interreligieuze debat stort.

“De samenleving is het huis dat we samen bouwen: christenen, joden, moslims, hindoes, atheïsten en humanisten. Beschaving geeft ruimte aan verschillen.”

Zainab Al-Suwaij
Kleindochter van een Iraakse groot-ayatollah, afstammeling van de profeet Mohammed en oprichter van het American Islamic Congress in Washington.

“Geef een stem aan de gematigde en vredelievende vertegenwoordigers van religies, in plaats van aan de opruiers. Daarin ligt de weg naar een betere samenleving.”

Dominique Moïsi
Frankrijks invloedrijkste politicoloog en oprichter van het veelgeprezen Institut Français des Relations Internationales (IFRI).

“Mijn vader overleefde Auschwitz en leerde me wat hoop is. Hoop maakt je beter. Zonder hoop kun je niet overleven. Dat is niet emotioneel of gemakkelijk, maar diep humanistisch.”

 

Nu reeds is de DVD van de serie te bestellen bij het IKON

Voor meer informatie zie de website van de IKON

 

Niet gecategoriseerd