Onderzoek over maatschappelijke waarde van de kerk

Kaski-onderzoek: ‘De kerk telt’


 

Tegelijk met de bekendmaking van de financiële cijfers werd door Kaskidirecteur Ton Bernts (foto) op de startbijeenkomst van Kerkbalans 2010 ook het onderzoek gepresenteerd: ‘De kerk telt’ – over de maatschappelijke waarde van parochies en gemeenten’. De in dit rapport genoemde cijfers over de sociale en culturele waarde geven de onmisbare rol aan van parochies en gemeenten in Nederland. Zo worden ten behoeve van sociale activiteiten jaarlijks 1,4 miljoen mensen (een of meerdere keren) bereikt. Denk hierbij aan ouderen- en ziekenbezoek, rouwverwerking, noodhulpverlening, jeugd- en jongerenwerk, bijeenkomsten met andere godsdiensten en gezamenlijke maaltijden. Om al dit werk uit te kunnen voeren beschikken de kerken over een groot vrijwilligersapparaat van ongeveer 175.000 mensen. Als je deze activiteiten omrekent naar een economische waarde komt de sociale bijdrage van parochies en gemeenten uit op 325 miljoen euro jaarlijks. Tellen we daar de culturele waarde nog bij op, zoals onderhoud aan gebouwen uit eigen middelen, organisatie van allerlei sociale en culturele activiteiten dan is de maatschappelijke bijdrage aan de Nederlandse samenleving door parochies en gemeenten minimaal 400 miljoen euro.
Het Kaski-rapport ‘De kerk telt’ is te downloaden op www.pkn.nl.actueel>bericht 13 januari 2010

Niet gecategoriseerd