Rondom de leegte

15Men zou kunnen zeggen dat bisschop Eijk van Utrecht zijn methode van conflicthantering verder vervolmaakt. Eerder ontsloeg hij de besturen van de zgn. Linge-parochies omdat die weigerden mee te werken aan de fusie van parochies waartoe Eijk heeft besloten. Nu blijkt dat hij ook niet schroomt om forse maatregelen van ontslag/verwijdering toe te passen op vrijwillige medewerkers in een parochie. Het opmerkelijke is dat hij hiermee een beleidsuitvoering hanteert waar Nelly Stienstra in haar hoedanigheid van voorzitter van het CRK (Contact Rooms Katholieken) herhaaldelijk om heeft gevraagd. Ze stelde toen dat de bisschoppen te veel toegaven en te slap waren, er moest meer doorgepakt worden. Die werkwijze ontwikkelt bisschop Eijk steeds verder.
De Volkskrant van vandaag besteedt er aandacht aan. Lees het artikel.

Niet gecategoriseerd