Archief Vincentiusvereniging gedigitaliseerd

Het nu gedigitaliseerde archief van de Vincentiusvereniging is één van de oudere archieven van het KDC. Het archief geeft een goed beeld van de manier waarop de gegoede katholieke stand omging met het armoedeprobleem, voordat in Nederland de verzorgingsstaat op gang kwam.

De Vincentius Vereniging Nederland, oorspronkelijk ‘Vereniging van Sint Vincentius a Paulo’, werd in 1846 opgericht in Den Haag. Het doel van deze oorspronkelijk Franse katholieke vereniging was ‘zelfheiliging door het beoefenen van de christelijke naastenliefde’. Na Den Haag volgden er snel meer afdelingen, conferenties genoemd, door heel Nederland. De leden van de Vincentiusvereniging probeerden arme gezinnen te behoeden voor zedeloosheid door hen te bezoeken en materieel te ondersteunen. Daarnaast werden er ‘spijskokerijen’, kledingmagazijnen, scholen en bibliotheken gesticht. Ook hield de vereniging zich bezig met kinderbescherming, gezinsvoogdij, werkverschaffing en reclassering. Met de komst van de verzorgingsstaat en als gevolg van de ontkerkelijking nam het belang van de vereniging in de maatschappelijke zorg af. De Vincentiusvereniging bestaat overigens nog steeds, maar richt zich nu meer op verborgen armoede, verslaafdenzorg en ontwikkelingswerk.

Verdere inlichtingen over het raadplegen van het archief: Info Katholiek Documentatie Centrum: www.ru.nl/kdc
Wilt u meer weten over de Vincentiusvereniging ga naar de landelijke site, u kunt daar ook een afdeling vinden in uw omgeving. Op de foto mensen van de afdeling Den Bosch aan het werk.

Niet gecategoriseerd