Bisschop Wiertz: nieuwe strategie kerk is nodig

 

Einde volkskerk noopt tot nieuwe strategie


Volgens mgr. Wiertz lijkt het erop dat de volkskerk in Limburg gaat verdwijnen. De bisschop meent dat een nieuw beleid daarom noodzakelijk is. Veel meer dan tot nu toe zal er ingezet moeten worden op het ontwikkelen van vitale geloofsgeschappen, die niet noodzakelijk bepaald hoeven te zijn, zoals parochies.  Bekend is dat de Roermondse bisschop een sterke sympathie heeft voor de zgn. nieuwe bewegingen. Onlangs gaf de bisschop van Roermond zijn visie op de toekomst.

Niet gecategoriseerd