De moeite waard in Eindhoven

Het is de moeite waard om kennis te nemen van initiatieven in de Eindhovense Studentenkapel en het werk van de Stichting Leerhuis & Liturgie Brabant.

Er zijn, als voorbeeld, een aantal vieringen gepland rond het thema Geweld, lijden en martelaarschap in de Bijbel en het vroege Christendom, maarIK ZAL ER ZIJN.

De doelstelling van de vieringen is om een mogelijkheid te bieden om te kunnen schuilen en te inspireren rondom de bronnen van het Oude en Nieuwe Testament.

De eerste viering was inmiddels op 6 februari in de Eindhovense Studenten Kapel en stond nog in het teken van het initiatief en oprichting. Huub Oosterhuis ging voor en sprak over ekklesia en gemeenschapsvorming.(foto)

  • De tweede viering in  Eindhoven is gepland op 6 maart 2010 en zal dan aansluiten bij het jaarthema. Bert Jan van Haarlem zal dan spreken over de val van Jericho.
  • De derde viering hopen we te kunnen houden op 1 mei. Er zal gesproken worden over de oorlogswetten zoals die in Deuteronomium 20 staan.
  • De laatste viering van het seizoen is naar wij hopen op 5 juni met als voorganger Johan Beks . Het thema zal de steniging van Stefanus zijn.

De eerste viering in het seizoen 2010-2011 plannen we op 6 november. Het jaarthema voor dat seizoen moet nog gekozen en ontwikkeld worden.

Meer informatie over het werk van de Eindhovense Studentenkapel.

De initiatiefgroep telt twaalf leden en omvat zowel protestanten als katholieken. “Kerken moeten niet de competitie met elkaar aangaan. Het gaat om wat ons verbindt”, licht Mary Grohmann – met haar 88 jaar oud de senior van de DLN – toe.
De organisatie heeft aansluiting gezocht en gevonden bij de Stichting Leerhuis en Liturgie te Amsterdam en Leerhuis en Liturgie Brabant in het nabij gelegen Veldhoven.  Bij deze stichtingen wordt de combinatie van leerhuis en viering benadrukt. De leerhuizen gaan uit van de joodse traditie die beoogt de bijbelverhalen uit te leggen en zicht te krijgen op de dagelijkse toepasbaarheid ervan. Het doel van een leerhuis is om de kennis van de Bijbel en van de joodse en christelijke traditie te bevorderen.

SOVE had aanvankelijk de bedoeling de vieringen plaats te doen vinden in de Eindhovense stadskerk St. Cathrien, maar bisschop Antoon Hurkmans van Den Bosch heeft daar een stokje voor gestoken. Het bisdom wees in de brief aan de Eindhovense binnenstadsparochie op een ‘directorium’ (overeenkomst) over oecumene tussen protestanten en katholieken. Daarin staat dat die vieringen niet op zondag mogen plaatsvinden. De zondag gaat volgens de kerkelijke regels al op zaterdagmiddag vier uur in. Die afspraak was de organisatoren onbekend.

 

Niet gecategoriseerd