Toekomst van de kerk: een godsdienstsocioloog en protestant

De laatste tijd wordt van verschillende zijden aandacht gevraagd voor de toekomstmogelijkheden van de kerk. Welke weg moet de kerk inslaan wil zij niet weggevaagd worden? Er worden verschillende antwoorden gegeven: aartsbisschop Eijk voorspelt gewoon een verdere terugloop van de kerkelijkheid en door reorganisatie (fusies van parochies en opheffen van diocesane diensten) en door een stringent financieel beleid wil hij die veel kleinere kerk een toekomst bieden.
Bisschop Wiertz mengde zich onlangs in de discussie met een pleidooi voor de aandacht voor vitale geloofsgemeenschappen. Eerder deze maand bracht ook de Baarnse protestantse godsdienstsocioloog Gerard Dekker, vroeger aan de VU verbonden, een nieuw boek uit waarin hij zijn visie beschreef: de Nederlandse kerken zijn te zeer bezig om samenleving en politiek te behagen.  Lees het artikel in het dagblad Trouw bij het verschijnen van het boek: “Heeft de kerk zich overleefd?”

Niet gecategoriseerd