En groupe naar Tanzania

En groupe naar Tanzania

Jaarlijks organisereert Jongeren en Missie een groepsreis. Voor jongeren die eigenlijk nog net te jong zijn of  heel graag willen meeleven met mensen uit een andere cultuur maar echt niet anders kunnen dan in de zomervakantie. Of voor jongeren die graag op deze manier willen kijken of een langer vrijwilligersavontuur in het Zuiden wel iets is voor hen.

De vlotte videobeelden op onze website van de groepsreis naar Ghana in 2009 hebben er zeker toe bijgedragen dat het enthousiasme voor de reis dit jaar, naar Tanzania, zeer groot is. We gaan nu halverwege juli met 12 deelnemers en twee begeleiders naar Oost Afrika.  De te bezoeken projecten in Tanzania zijn veelal contacten van de Spiritijnen, en het Missionair Team in Eindhoven is dan ook actief betrokken bij de voorbereiding van deze groep. Vanuit Afrika hebben we al veel ondersteuning gehad van Marielle Beusmans, die het te bezoeken gebied goed kent en momenteel voor Mensen met een Missie in Kenia werkzaam is. Verder zullen we in het district Same ook contact leggen met Veco Tanzania, een partner van Cordaid. Een mooi voorbeeld van de missionaire krachten bundelen dus!

De jonge deelnemers aan de groepsreis zullen op enkele projecten de kans krijgen om zich, vooral op creatieve wijze, verdienstelijk te maken. Verder krijgen ze ook tweemaal de kans om enkele dagen met z’n tweeën met een gastgezin mee te leven.

Later deze maand zal tijdens het eerste voorbereidingsweekend duidelijk worden welk thema deze groep zal kiezen voor hun reis. Deze keuze zal in grote mate bepalen waar de accenten komen te liggen in de voorbereiding. Waarbij ze in juni ook op Festival Mundial een actieve rol gaan spelen. De bedoeling is om tijdens het verblijf in Oost Afrika opnieuw een weblog bij te houden zodat de achterban en andere geïnteresseerden op de hoogte kunnen blijven van belevenissen, indrukken, en ervaringen.

Niet gecategoriseerd