Bruggenbouwers

Met name vanaf de jaren tachtig is de zogenaamde interreligieuze dialoog in Nederland goed op gang gekomen. Veelal christenen begonnen in die periode andersgelovigen op te zoeken voor ontmoeting. Natuurlijk waren er al contacten tussen joden en christenen, maar tussen christenen en moslims, hindoes en boeddhisten waren er weinig contacten.

Inmiddels zijn we ca. 30 jaar verder en is de interreligieuze dialoog in Nederland niet meer weg te denken. Vele tientallen organisaties zijn er op verschillende manieren mee bezig. Het initiatief voor de dialoog komt weliswaar nog steeds vaak vanuit christelijke kerken en organisaties, maar geleidelijk aan ontstaan er ook vanuit met name islamitische organisaties initiatieven om de dialoog te bevorderen. Meerdere initiatieven zijn inmiddels van duurzame aard, wat de dialoog zeker ten goede komt. 

Ondanks deze positieve ontwikkelingen, zijn er ook ontwikkelingen waar te nemen die problematisch zijn. Een veelgehoord probleem die door ‘mensen uit het veld’ genoemd wordt is het herhalende karakter van veel activiteiten. Concreet: er is weinig inhoudelijke vernieuwing en ook de vorm van de activiteiten is veelal hetzelfde.

Bruggenbouwers is vanaf 1 augustus 2009 dé interreligieuze website voor Nederland (en Vlaanderen) en is vooral bedoeld om de dialoog een nieuwe impuls te geven op zowel inhoudelijk gebied als het terrein van activiteitenvormen. Bruggenbouwers is een initiatief van Bureau Intermonde. Centrale thema’s op Bruggenbouwers zijn respect, verbinding, dialoog en ontmoeting.

Sinds eind 2009 is er een ’tweelingsite’ online, namelijk Nieuwe Wegen. Deze site, die qua vormgeving identiek is met Bruggenbouwers, benadert de interreligieuze dialoog vooral via de invalshoeken van het probleem, het taboe en het conflict.

Bureau Intermonde kiest bewust voor twee sites die vanuit tegenovergestelde invalshoeken de dialoog proberen te bevorderen. Die hoeven elkaar namelijk niet per se uit te sluiten, en kunnen elkaar vaak zelfs aanvullen.

Niet gecategoriseerd