Afscheid in water?

Oplossen in water
In Amerika en Australië lijkt een nieuwe manier van lijkbezorging in opkomst te zijn. “Water Resolution“, wateroplossing ook ‘aquamatie’ of ‘resomatie’ genoemd  is een manier van lijkbezorging die  veel milieuvriendelijker zou zijn dan gewone crematie of begraven.

 

Kaliumhydroxide in combinatie met turbulentie
Het proces maakt gebruik van water en kaliumhydroxide met turbulentie. Dit proces staat beter bekend als ‘alkalische hydrolyse’. Het lichaam wordt in de kamer, ‘resomator’ genoemd gelegd die wordt gevuld met water. Dat water wordt opgewarmd tot aan 300 graden celcius. Door turbulentie en de toevoeging van bepaalde producten blijven alleen nog de botten over. Deze resten worden vermalen, zoals na een crematie, deze worden in een urn gedaan en ter beschkking van de nabestaanden gesteld. Het proces duurt ongeveer 4 uur. 

De vloeistoffen die gebruikt werden tijdens dit proces zijn volledig milieuvriendelijk en kunnen zelfs gebruikt worden als meststof voor planten. Voor vele mensen is dit de ideale manier van lijkbezorgen, gecombineerd met zorg voor het milieu. Een groenere manier van lijkbezorging bestaat er niet volgens bronnen in Amerika en Australië.
Er wordt niet verteld hoe men het water warm maakt, maar het wordt aangeprezen als een mooi alternatief voor de hedendaagse manier van lijkbezorging, die ontegenzeggelijk het milieu belast.

 

Al in gebruikt in universiteiten voor het opruimen van resten
Vele universiteiten in Amerika maken al gebruik van dit proces om de menselijke resten te verwerken. Volgens de Amerikaanse vereniging voor begrafenisondernemers wordt het proces al jaren gebruikt in Europa.

In Australië is onlangs het eerste ‘watercrematorium’ geopend. De initiatiefnemers verwachten dat het een revolutie te weeg zal brengen in de begrafenisindustrie. Het proces schijnt door de katholieke kerk te zijn goedgekeurd.De woordvoerder van het bedrijf dat het initiatief heeft genomen ‘Aquamation Industries’ zegt dat het onlangs geopende centrum het eerste is in zijn soort maar er wordt de komende maanden gewerkt aan het openen van 30 centra over geheel Australie. De planning is dat men binnen een jaar overal in Australië gebruik kan maken van deze wijze van lijkbezorging. De kosten van ‘aquamatie’ liggen in dezelfde orde van grootte als die van crematie maar het proces verloopt zonder de uitstoot van 200 kg. CO2 zoals bij een crematie.

De bedrijven die deze aanpak voorstaan verwachten dat in Amerika en Australië de komende 10 jaar de crematies verdwijnen omdat het publiek bijzonder positief reageert op dit proces. 
Deze nieuwe technologie loopt ook vooruit op de nieuwe Europese regels die stellen dat er per 2012 een einde moet komen aan de kwikvervuiling door crematoria.

Zie ook berichten uit Vlaanderen hierover-: 

meer gegevens over het proces (in het engels)

Informatie uit Australië (Engels)

 

En nu maar wachten tot deze Angelsaksische trend hier voet aan de grond krijgt, als je dit zo al kunt zeggen van deze watermethode. 

Niet gecategoriseerd