Eerste onderzoek over stemgedrag bisschoppen Vaticanum II

Het Vaticaan heeft gegevens  over het stemgedrag van de bisschoppen die deelnamen aan het Tweede Vaticaanse Concilie (1962-1965), tot nu toe in een geheim archief,  open gesteld voor wetenschappelijk onderzoek. Professor Melissa Wilde, socioloog aan de universiteit van Pennsylviana gaf leiding aan een team dat een analyse van deze gegevens heeft gemaakt. Zij komt tot de conclusie dat er een indirecte invloed is geweest van niet- katholieke kerken op het punt van de vernieuwingen in de katholieke kerk.

 

Welke factoren speelden een rol?
De onderzoekers hebben vastgesteld dat de volgende factoren een rol speelden:
– hoe is de verhouding kerk – staat in het land waaruit betreffende bisschop afkomstig is?
– zijn er bewegingen in de verhouding tussen de katholieke kerk en andere instellingen in het land van herkomst? Hierbij gaat het in het bijzonder over de vraag hoe dominant de positie van de katholieke kerk wel of niet is en of er ruimte is voor andere godsdiensten.
Op grond van deze gegevens was het stemgedrag van bisschoppen te voorspellen: stonden ze open voor veranderingen en zo ja welke veranderingen vonden ze het meest belangrijk?

 

Open of gesloten?
Het bleek dat bisschoppen die afkomstig waren uit regio’s waar de katholieke kerk staatskerk is, als het ware een teflonlaag hadden waarop invloeden van buiten en behoefte aan verandering  afgleden. 

In gebieden waar het katholieke geloof niet het overheersende geloof was, maar waar de situatie wat godsdienst betreft wel stabiel was, bleken leiders van andere kerken en religies een cruciale bron van informatie voor de betreffende concilievaders.

Toespitsing
Het onderzoek spitst deze gegevens toe op een van de thema’s die veel discussie hebben opgeroepen: het document over ‘De Bronnen van de Openbaring’. Dit conciliedocument bevestigt de onfeilbaarheid van de bijbel en de betekenis van de Maagd Maria.

“Dit is de eerste poging om het stemgedrag tijdens het concilie eens grondig te analyseren” zei professor Wilde, specialist in het onderzoek van religieus gedrag, een uitdagende ervaring”.

 

bron: universiteit van Pennsylvania

Niet gecategoriseerd