Bezield Verband

 

 

In de regio Utrecht -om te beginnen- is Bezield Verband steeds actiever aan het worden. Bezield Verband wil de kerkvernieuwing van onderop bevorderen. Zie: www.bezieldverband.nl

Het verband kondigt nu een serie -ook voor Roerommers – interessante bijeenkomsten aan, die we graag onder uw aandacht brengen.

 

 

 

Leiderschap in lokale gemeenschappen,

3 bijeenkomsten . Tegen de achtergrond van de huidige kerkontwikkelingen en allerlei vragen rond toekomst voor plaatselijke geloofsgemeenschappen wordt er met meerdere betrokken gekeken naar problemen en mogelijke kansen en initiatieven. Er zijn al verschillende ervaringen die gedeeld kunnen worden. Tegelijk zijn er belangrijke vragen die voorgelegd kunnen worden.
Doelgroep: leidinggevenden, zowel bestuurders als coördinatoren van plaatselijke gemeenschappen.
Leiding: Marieke Milder en Gerard Zuidberg
Data: maart – april (vóór Pasen),
Meer informatie:

1. Drie bijeenkomsten over leiderschap in lokale gemeenschappen
Uitgangspunt: Tegen de achtergrond van de huidige kerkontwikkelingen en allerlei vragen rond toekomst voor plaatselijke geloofsgemeenschappen is het misschien zinvol om met meerdere betrokken samen na te denken, kijken naar problemen en mogelijke kansen en initiatieven. Er zijn al verschillende ervaringen die gedeeld kunnen worden. Tegelijk zijn er belangrijke vragen die voorgelegd kunnen worden.

 • Doelgroep: leidinggevenden, zowel bestuurders als coördinatoren van plaatselijke gemeenschappen.

 • Opzet: Bijeenkomsten telkens van 2,5 uur, met aandacht voor uitwisseling van ervaringen, problemen die voorgelegd kunnen worden, analyse van situaties en posities.
  Gedacht wordt aan drie bijeenkomsten:
  a. kijken naar het spanningsveld waarin gewerkt moet worden: mogelijkheden en grenzen, herkenning, verschillen, gezamenlijke bepaling van centrale momenten.
  b. inhoudelijke visies op toekomst van plaatselijke gemeenschappen
  c. mogelijkheden van samenwerking tussen de verschillende gemeenschappen en de positie van leidinggevenden daarin.

 • Aantal deelnemers: max. 20

 • Leiding: Marieke Milder en Gerard Zuidberg

 • Kosten: 75 euro

 • Data: maart – april (vóór Pasen)

 

Het voorbeeld van het Franse bisdom Poitiers: 1 bijeenkomst
Temidden van de beleidsontwikkelingen van de diverse Nederlandse bisdommen waarin regionalisering en fusie van parochies uitgaan van de positie van het aantal priesters, is in bisdom Poitiers een ander uitgangspunt ontwikkeld waarin de lokale gemeenschappen centraal staan en het beleid helemaal ten dienste is van de plaatselijke gemeenschappen. Niet de priester is het uitgangspunt maar de gemeente. In deze bijeenkomst kijken we naar de visie en ontwikkeling van beleid in Poitiers als een spiegel voor wat in onze situatie gebeurt.
Leiding: Marieke Milder en Gerard Zuidberg, 

 • Het voorbeeld van het Franse bisdom Poitiers: 1 bijeenkomst 

   

  • Uitgangspunt: temidden van de beleidsontwikkelingen van de diverse Nederlandse bisdommen waarin regionalisering en fusie van parochies uitgaan van de positie van het aantal priesters, is in bisdom Poitiers een ander uitgangspunt ontwikkeld waarin de lokale gemeenschappen centraal staan en het beleid helemaal ten dienste is van de plaatselijke gemeenschappen. Niet de priester is het uitgangspunt maar de gemeente.

  • Doel: kijken naar de visie en ontwikkeling van beleid in Poitiers als een spiegel voor wat in onze situatie gebeurt. Poitiers kan misschien een nieuwe opening bieden binnen de spanningen die het huidige bisdombeleid oproept.

  • Voor wie? Belangstellenden, betrokkenen uit parochies.

  • Opzet: concrete informatie over Poitiers, vragen en mogelijkheden die dit voor ons meebrengt.

  • Infomateriaal: boek over bisdom Poitiers en een overzicht, bespreking van dit boek via website r.k. kerkplein.

  • Leiding: Marieke Milder en Gerard Zuidberg

 

Masterclass diversiteit. In 3 drie middagen wordt het thema diversiteit van verschillende kanten door deskundigen  belicht. Thema’s zijn: interculturele communicatie, diversiteit in organisaties en religie & samenleving. Data: 27 januari, 10 februari en 3 maart, 13.30-17.00 uur in Utrecht.
Meer info: http://www.zienwatonzichtbaaris.nl/diversiteit.pdf, Anne Stael

 

Workshop: Religie, spiritualiteit en jouw persoonlijkheid. Ieder mens heeft zijn eigen manier om met religie en spiritualiteit om te gaan. In deze workshop leer je je eigen spirituele persoonlijkheidstype kennen en krijg je daarmee inzicht waarom jij op een bepaalde manier spiritualiteit beleeft; krijg je inzicht in 3 andere spiritualiteitstypes;  gaan we in op welke manier van vieren en inrichting aansluit bij de verschillende types; weet je wat voor spiritualiteitstype de organisatie domineert waar je bij hoort en wat dat betekent voor de mensen die bij je komen.
Vrijdagmiddag  18 februari, 13.30-17.00 uur, Utrecht.
Meer info: http://www.zienwatonzichtbaaris.nl/Workshopreligiespiritualiteit.pdf, Anne Stael

Niet gecategoriseerd