Onvoltooid verleden

serie over de recente kerkgeschiedenis

 

In de programmaserie Onvoltooid verleden staat het leren van een eeuw katholieke kerkgeschiedenis centraal. Dit vindt plaats in De Nieuwe Liefde

In de serie Onvoltooid verleden blikken we terug op gebeurtenissen of perioden uit de geschiedenis die nog steeds doorwerken in de huidige tijd en vragen we ons af wat we kunnen leren van de geschiedenis. In het voorjaar van 2011 staat een eeuw katholieke kerkgeschiedenis centraal.  
Op 1 mei 2011 wordt paus Johannes Paulus II zalig verklaard. Wordt daarmee ook zijn beleid zalig verklaard? Wat is er gebeurd met de katholieke kerk in de twintigste eeuw? Aan het begin ervan wierp ze zich onder paus Pius X op als een burcht van behoud, een bastion tegen de moderniteit. In het midden van de eeuw gingen de ramen en de deuren van de kerk open. Onder paus Johannes XXIII leek een bevrijdende lente te beginnen. Maar aan het eind van de eeuw gingen onder paus Johannes Paulus II de ramen en de deuren weer dicht: de kerk keerde terug naar de zekerheden van weleer. Welke lessen kunnen een we trekken uit een eeuw katholieke kerkgeschiedenis?
 
Programma
Programma inleiding door Peter Nissen, hoogleraar cultuurgeschiedenis van de religiositeit aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Op drie zondagmiddagen worden de volgende thema’s aan de orde gesteld::
zondag 20 maart: Het katholicisme in het begin van de twintigste eeuw: 
strijd om de moderniteit onder paus Pius X
zondag 10 april: Het katholicisme in het midden van de twintigste eeuw: 
een nieuwe lente onder paus Johannes XXIII
zondag 15 mei: Het katholicisme aan het eind van de twintigste eeuw: 
restauratie onder paus Johannes Paulus II
Ontvangst vanaf 13.00 uur, aanvang: 14.00 uur

 

Niet gecategoriseerd