Fouten in Volkskrant


 De Nederlandse Bisschoppenconferentie hecht eraan te laten weten dat het artikel “Katholieken eisen ingrijpen paus” in de Volkskrant van 18 april 2011 een aantal aperte onjuistheden bevat. Zo heeft aartsbisschop Eijk, anders dan de Volkskrant schrijft, op geen enkel moment bij de Vaticaanse Congregatie van de Bisschoppen het verzoek ingediend om bisschop De Korte van Groningen-Leeuwarden uit zijn ambt te ontzetten.
Daarnaast wordt in het artikel gesteld dat “de verhoudingen in de kerkprovincie verslechterden doordat mgr. Eijk een bureau voor bedrijfsrecherche heeft ingeschakeld, dat de privécomputers van geestelijken moet onderzoeken op informatie die de aartsbisschop onwelgevallig is.” Ook hiervan is geen sprake. Er is geen enkel contact geweest met welk bedrijfsrecherchebureau dan ook, laat staan dat “mgr. Eijk onlangs zelfs bedrijfsrechercheurs op zijn bisschoppen afstuurde om hun computers te controleren,” zoals de Volkskrant schrijft.
Tot slot is er van een dreigende “grote vertraging van omvangrijke projecten binnen de bisdommen” geen sprake: de bisdommen zijn autonoom in het uitvoeren van projecten, hoewel op sommige gebieden zeker samenwerking wordt gezocht en gevonden. Van “het op een laag pitje zetten van initiatieven om het slechte financiële tij bij de bisdommen te keren,” is evenmin iets bekend.
Niet gecategoriseerd