Spiritualiteit: Titus Brandsmalezing 2011

door Wim van der Donk

Wij nodigen u van harte uit voor de 18e Titus Brandsma Lezing.

Dit jaar staat de lezing in het teken van spiritualiteit en duurzaamheid.
Ezels echter of muilezels,
voor zover jullie noodzaak dit vereist,
mogen jullie hebben;
En iets van vee- of hoenderteelt.
Pleidooi voor een nieuwe relatie met het land dat ons omgeeft.

Al vele jaren spreken wij over onze leefwereld in termen van tegenstellingen en zo ervaren wij dat ook. Steeds opnieuw is er sprake van een tweedeling en
steeds opnieuw is er sprake van een bedreigde of zelfs verstoorde balans tussen twee polen, zoals tussen stad en platteland, economie en natuur, consumptie en productie.
Om uit deze doodlopende straat te geraken, opent Wim van de Donk een heel nieuw perspectief. Hij verwerpt het zwart-wit denken en pleit voor een meer
relationele benadering van met name stad en platteland. Alleen zo kunnen wij verandering en duurzaamheid op elkaar afstemmen, komen wij tot ‘duurzame verandering’.
Over de spreker
Dr. Wim B.H.J. van de Donk (1962, Veghel) is sinds 1 oktober 2009 commissaris van de koningin in de provincie Noord-Brabant. Hij is gehuwd en vader van twee dochters.
Van de Donk studeerde Politieke Wetenschappen en Bestuurskunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. In 1997 promoveerde hij (cum laude) in de bestuurswetenschappen.
Sinds 2000 is hij als hoogleraar Maatschappelijke Bestuurskunde verbonden aan de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Tilburg.
Van 2004 tot 2009 was hij voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.
Het programma
De lezing vindt plaats op 27 mei a.s. om 15.00 uur in de Stevens kerk, St. Stevenskerkhof 62 te Nijmegen. De lezing is vrij toegankelijk.
Voorafgaand aan de lezing is er om 13.30 uur een meditatieve bijeenkomst in de Titus Brandsma Gedachteniskerk, Stijn Buysstraat 11 te Nijmegen.
Na afloop van de lezing is er gelegenheid om elkaar bij een drankje te ontmoeten.
Op onze website: www.titusbrandsmainstituut.nl vindt u een routebeschrijving naar de locaties en een plattegrond van het centrum van Nijmegen met daarop de parkeerplaatsen.
Aanmelding
Mocht u de lezing willen bijwonen, dan kunt zich ook opgeven via het aanmeldingsformulier op onze website: www.titusbrandsmainstituut.nl.
Mocht u niet over een internetverbinding beschikken, dan kunt zich opgeven door een brief met daarin uw voorletter(s), achternaam, adres, postcode en woonplaats te sturen aan: Titus Brandsma Instituut, T.a.v. Marianne de Baan
Erasmusplein 1, 6525 HT Nijmegen.
U ontvangt na aanmelding een bevestiging van deelname aan de lezing die tevens geldt als entreebewijs.
De Titus Brandsma Lezing is een jaarlijkse voordracht over maatschappelijke spiritualiteit, ingesteld door het Titus Brandsma Instituut.
Niet gecategoriseerd