Mgr. Bluyssen: het elan uit de kerk is verdwenen

Het elan en enthousiasme van na het begin van het Tweede Vaticaanse Concilie is uit de kerk verdwenen. De hoop en verwachtingen voor een nieuwe toekomst zijn niet meer zichtbaar en niet meer voelbaar. Er spelen te veel conflicten. Emeritus bisschop Jan Bluyssen heeft dat gezegd in een interview met het ANP ter gelegenheid van zijn gouden jubileum als bisschop op 27 december.

Geschenk van God
Bluyssen werd in 1961 hulpbisschop van Den Bosch en volgde 5 jaar later Willem Bekkers als bisschop op. Hij moest de functie eind 1983 om gezondheidsredenen neerleggen. In het RKK-programma Geloofsgesprek zei de jubilaris onlangs dat hij zijn bisschopsambt als een geschenk van God beschouwt.
 
Concilievader
Bluyssen woonde het concilie als hulpbisschop van Den Bosch van de eerste dag (11 oktober 1962) tot de laatste dag (8 december 1965) bij. Met de bijeenkomst wilde de toenmalige paus Johannes XXIII de kerk bij de tijd brengen. Alle bisschoppen trokken naar Rome om zich daarop te bezinnen. Van de Nederlandse deelnemers zijn er nog maar drie in leven.
 
Kritiek van Mutsaerts
De 85-jarige Bluyssen gaat voor het eerst in op kritiek van de huidige hulpbisschop van Den Bosch Rob Mutsaerts. In een interview met de Volkskrant beaamde Mutsaerts vorige maand dat zijn voorgangers hebben verzaakt in kwesties die al lang spelen, zoals die van de Eindhovense priester Jan Peijnenburg die al 46 jaar samenwoont met zijn vriendin. Hij werd deze week geschorst.
 
Celibaat
Bluyssen zegt dat hij in zijn tijd in vertrouwelijkheid vele gesprekken heeft gevoerd met priester Jan Peijnenburg. “Ik stelde voor om uit elkaar te gaan. Het is niet zover gekomen. Een schorsing of ontslag behoorde tot de mogelijkheden maar dat is geen oplossing”, zegt hij zonder daar verder op in te gaan.
 
Conflicten mijden
“Ik heb altijd geprobeerd openbare conflicten te vermijden. Je zou kunnen zeggen dat het op een te zachte manier is gebeurd. Maar ik trek me dat niet persoonlijk aan.”
Peijnenburg
Priester Peijnenburg heeft bevestigd dat hij en zijn vriendin een of twee keer per jaar spraken met Bluyssen. “Hij zette vraagtekens bij onze relatie. Eigenlijk moet ik jullie uit elkaar halen, zei hij letterlijk. Een schorsing is nooit ter sprake geweest. Hij kende de diepte van onze relatie, is door ons altijd mondeling en schriftelijk geïnformeerd maar hij liet het gebeuren.”
bron: katholieknederland.nl
Niet gecategoriseerd