Bij het decembernummer

De berichten over het snel minderend vertrouwen van de mensen in de katholieke kerk stemmen niet blij. Voor hun persoonlijk welzijn en dat van samenleving en maatschappij is het te hopen dat met het badwater niet het kind wordt weggegooid. Dat met name de grote religieuze feesten – zoals Kerstmis – iets van hun inhoud en karakter blijven behouden, al kan de vorm waarin en de woorden waarmee deze gevierd worden nog zo veranderen. Ook dat het dubbele oerchristelijke gebod ‘Heb God lief en de naaste als jezelf’ het leidmotief in het leven van velen blijft en meer en meer wordt. Ook deze laatste Roerom van het zeer bewogen jaar 2011 getuigt ervan hoezeer dit blad hecht aan traditie en tegelijk de ontwikkeling ervan volgt en stimuleert. Houd dit geluid in de lucht! Wij wensen u allen een  een gelukkig nieuw jaar. 

Niet gecategoriseerd