Gevraagd

De Roerom probeert langs twee wegen haar doelstelling waar te maken: via het maandelijks uitgeven van het blad en via deze website. 
Sinds het ontstaan van de Roerom is dit werk van vrijwilligers, niemand wordt betaald. De abonnementsgelden worden geheel besteed aan de uitgave van het blad en (maar een klein bedrag) aan het ‘in de lucht houden’ van deze site.
Bij de redactie van deze site is er nu plaats voor enkele redacteuren om te kunnen werken aan uitbreiding van de site.

Een redacteur speurt allereerst naar informatie die past in de belangstellingssfeer van De Roeromachterban. Die doelgroep heeft als kenmerk dat mensen zijn die betrokken zijn bij ontwikkelingen in samenleving en kerk en daarbij hun eigen geloofsovertuiging een rol willen laten spelen. Het respecteren van uiteenlopende meningen wordt gerespecteerd, uitwisseling daarvan wordt aangemoedigd. De Roerom is dus oecumenisch van gezindheid, maar komt vanuit een katholieke traditie.
Redacteuren kunnen meewerken aan het schrijven voor deze site van -kleine- artikeltjes, verzorgen van foto’s en video die passen in de sfeer van De Roerom.

De werkzaamheden kunnen thuis worden uitgevoerd, er zit weinig tot geen vergaderwerk aan vast maar wel veel plezier èn u krijgt een gratis abonnement op het blad!

Wilt U meer informatie? Stuur dan een mailtje naar de redactie van deze site

Niet gecategoriseerd