Huub Oosterhuis en zijn vrije psalmenOnlangs verscheen een nieuwe psalmvertaling van Huub Oosterhuis onder de titel ‘150 psalmen-vrij’.
Zaterdag 21 januari 2012 organiseert het Dominicanenklooster Huissen,
in samenwerking met De Nieuwe Liefde uit Amsterdam, een middag rondom deze nieuwe bundel.

Huub Oosterhuis zal vertellen over zijn vertaalwerk, dat een periode van veertig jaar beslaat, en leest enkele teksten voor. Verder wordt muzikale medewerking verleend door sopraan Helena Biemond, pianist Henri Heuvelmans, de Kloostercantorij en Capella Phos Hilaron. Muzikale leiding is in handen van Theo Menting. 
  
De middag begint om 14.00 uur (vanaf 13.30 uur is er inloop met koffie en thee) en eindigt om 16.30 uur. 
De toegang bedraagt € 10,00. 
  
Aanmelden graag via de website van het klooster: www.kloosterhuissen.nl 
  
Dominicanenklooster Huissen 
Stadsdam 1 
6851 AH HUISSEN 

026-3264422 
info@kloosterhuissen.nl 

Niet gecategoriseerd