Nieuws van de website van kritische katholieken

Website: www.rk-kerkplein.org Contact: contact@rk-kerkplein.org [2]

Het is niet de eerste keer dat we bijdragen publiceren over kerkvernieuwing. Maar dat woord is niet eenduidig. Sommigen gebruiken het om de puntjes van de kerkelijke wetten op de i te zetten, anderen om van de kerk een open huis te maken waar plaats is voor iedereen en ruimte voor een geloofsbeleving die meer naar het evangelie luistert dan naar het kerkelijk wetboek. Wij beginnen met een paar bijdragen over een nieuwe figuur van kerkelijk ambtenaar die intrede heeft gedaan in Nederland:de ‘weigerpastoor’.

· Als eerste geven we het woord aan verpleeghuispastor ANNEMARIEKE VAN DER WOUDE die, anders dan de weigerpastoor, het accent wil leggen bij pastorale zorg: Begraven van doden is een werk van barmhartigheid

· Kerkjurist RUUD HUYSMANS leest nog eens nauwkeurig de bepalingen na die de weigerpastoor als verdediging van zijn beleid aanhaalt: Een kerkelijke uitvaart na euthanasie: nee of ja? en komt tot andere conclusies dan hij.

· Verpleeghuisarts BERT KEIZER bekijkt het geheel als relatief buitenstaander en concludeert: Weigerpastoor schuift r.-k. kerk richting afgrond.

· De andere uitleg van kerkvernieuwing vinden we bij PAUL TIHON SJ die de oproep van Oostenrijkse priesters tot kerkelijke ongehoorzaamheid bespreekt in zijn bijdrage: “Geoorloofde overtredingen“?

· Priesters en GELOVIGEN VAN HET BISDOM ROUEN in Frankrijk borduren op dit thema door met hun open brief aan de plaatselijke bisschop

· En om te laten zien dat het is niet alleen iets is van de lagere goden in de Europese kerk, aan de andere kant van de wereld pleit BISSCHOP PAT POWER al jaren voor een grondige en blijvende hervorming
[8].

· En tot slot een analyse van WILLIAM SLAVICK die laat zien hoe mensen in het Vaticaan het zorgvuldige werk van de liturgische vertalingen van de Engels sprekende bisschoppenconferenties met één pennenstreek
afbreken: Het Romeinse Missaal – een Crisis? 

Andere recente en minder recente bijdragen vindt u op rk-kerkplein.org waar u via het zoekprogramma gemakkelijk commentaren kunt vinden over onderwerpen die u zoekt. 

Isaac Wüst, hoofdredacteur rk-kerkplein.org

Niet gecategoriseerd