Open collegeavonden theologie Utrecht

DE TILBURG SCHOOL OF CATHOLIC THEOLOGY ORGANISEERT DIT VOORJAAR EEN
AANTAL OPENBARE COLLEGE AVONDEN VOOR BELANGSTELLENDEN OP DE
UNIVERSITEITSCAMPUS DE UITHOF IN UTRECHT. TIJDENS EEN OPEN COLLEGEAVOND
WORDT ER EEN VOORPROEFJE GEGEVEN VAN DE STUDIE THEOLOGIE IN EEN
INFORMEEL HOORCOLLEGE MET RUIMTE VOOR HET STELLEN VAN VRAGEN.
ONDERWERPEN ZIJN ONDER MEER DE PLAATS VAN RELIGIE IN DE DEMOCRATIE, EEN
CURSUS HEBREEUWS EN HOE (CHRISTELIJKE) ETHIEK INVLOED HEEFT OP DE
ECONOMISCHE REGELS.

De colleges worden gegeven door docenten van de Tilburg School of
Catholic Theology en zijn vrij toegankelijk voor allen die nieuwsgierig
zijn naar wat theologen bezighoudt en een universitair niveau kunnen
volgen. De Tilburg School of Catholic Theology is de katholieke
faculteit van Tilburg University met lesplaatsen zowel in Tilburg als in
Utrecht.

 29 maart: Politiek en Religie in de liberale democratie – door prof.
dr. Theo de Wit
 Religie beïnvloedt de politiek. En omgekeerd. Hoe werkt dat in een
liberale democratie als Nederland?

 3 mei: Hebreeuws 2.0 – door Piet van Midden
 Hebreeuws lijkt volkomen vreemd, maar je gebruikt het al meer dan je
denkt!
 En is eenvoudiger met online technologie.

24 MEI: CHRISTIANITY & THE SOCIAL AND ECONOMIC WORLD – _door Kees de
Groot_
 Onze sociale en economische regels worden veelal bepaald door
(christelijke) ethische normen. We bespreken de markteffecten bezien
vanuit een christelijk perspectief.

31 mei: Intelligent Design & De Schepping – door Harm Goris & Harm van
Grol
 Geloof en evolutie gaan niet samen, is de vooronderstelling. Kan
biologie of astronomie bewijzen dat er een Schepper bestaat of is dat
perverse onzin?

8 JUNI: COLLEGES UIT HET ONDERWIJSPROGRAMMA:

       * Geloven in een seculiere wereld
       * Op zoek naar spiritualiteit__
       * Docent godsdienst; wie durft?

EEN UITGEBREIDE BESCHRIJVING VAN DE COLLEGES VINDT U OP
WWW.TILBURGUNIVERSITY.EDU/OCA2012
AAN DEELNAME ZIJN GEEN KOSTEN
VERBONDEN. AANMELDING IS WEL VERPLICHT EN KAN DOOR EEN E-MAIL TE STUREN
NAAR HET SECRETARIAAT: BUREAUFKT@UVT.NL [2] OF BELLEN: 013 – 466 3800

Niet gecategoriseerd